42 SELF DEFENSE TECHNIQUES TIPS THAT MIGHT SAVE YOUR LIFE! Self-Defense For Women Girls by T-STUDIO

806,009 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3,892 votes, average: 3.94 out of 5)
Loading...

You may also like...

31 Responses

 1. Phúc's LQM says:

  ahihi m lại xem sớm dồi!

 2. kaysar ahmed says:

  fine policy

 3. Hau Nguyen says:

  A hihi tuyệt vời😁

 4. 乂υƘαツDPK༒ says:

  Dv xinh vl

 5. Thêm Nguyễn says:

  Chào chị nhé

 6. chơi ngu đừng chửi ahihi says:

  2:00 ban nên ngừng lại ahjjj

 7. słårs ßox says:

  3:42 nảy nảy nảy

 8. Thánh Ôm Cua says:

  10:19 quầy

 9. Nguyễn Tiên says:

  2:40 cắn keo đó ra cho nhanh.

 10. Tina Chanl says:

  Mình like thứ 200 các bạn like thứ mấy cmt bên dưới cho mình bt nha

 11. tuyết army chanel says:

  Anh đó giống người việt quá

 12. Oanh Duong says:

  Tan gai xinh 😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍

 13. yến nhi says:

  Nhìn giả wa

 14. Meo BTS says:

  *Đâu phải ai cũng đem theo kẹp xẹt bên người :)*

 15. Nunan und EQUIX NuniundEQUIX fängirl says:

  Its cool

 16. duong duong says:

  cần súng cầm dao đúng hoang đường dằn co kéo với nó 1 hồi nó đâm lòi ruột luôn

 17. tung nguyen says:

  Bắt chước 5 minute cralfs

 18. Khang Truong says:

  Mọi người ơi đâu phải ai cũng có kẹp tóc trên đầu phải ko

 19. TRẦN NHƯ says:

  CHỊ ẤY XINH GHÊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Globals Profiler (855.02 ms) SQL (123 queries in 637.51 ms) Errors (5) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.2.15 (CentOS)',
 'REQUEST_URI' => '/42-self-defense-techniques-tips-that-might-save-your-life-self-defense-for-women-girls-by-t-studio/',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'HTTP_HOST' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)',
 'HTTP_ACCEPT' => '*/*',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'deflate, gzip',
 'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.cleverlifehacks.com Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'SERVER_ADDR' => '216.155.156.110',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '54.36.149.31',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@cleverlifehacks.com',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '43544',
 'REDIRECT_URL' => '/42-self-defense-techniques-tips-that-might-save-your-life-self-defense-for-women-girls-by-t-studio/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1558375197.753,
 'REQUEST_TIME' => 1558375197,
);

Profiler Initiaded0.0000 ms21425 kB
Profiler Noise0.0072 ms21425 kB
Profiler Stopped855.0191 ms38240 kB
0.7060 [ms]
SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
0.1328 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
2.2452 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
0.5801 [ms]
SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
0.1330 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
0.0641 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
0.0579 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
0.0560 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
0.0539 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_minify_excluded' LIMIT 1;
0.1950 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
0.0980 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
0.0620 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-allow-users' LIMIT 1;
0.0570 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-replace' LIMIT 1;
0.0751 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
0.0980 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
0.1771 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.1910 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
0.1931 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
0.0639 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
0.3510 [ms]
SHOW FULL COLUMNS FROM `lifehacks_options`;
1.0099 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:20:{i:1558375151;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558375890;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1558376007;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558376008;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558376764;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558378268;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558379608;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558379892;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558381190;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"7f1990d7281b79946288c472ace1cf41\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";s:1:\"1\";}s:8:\"interval\";i:13977;}}}i:1558382294;a:1:{s:42:\"puc_cron_check_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558382841;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558385087;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558389915;a:1:{s:37:\"puc_cron_check_updates-wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558391531;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558393879;a:1:{s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558417019;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558437079;a:1:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558448492;a:1:{s:32:\"recovery_mode_clean_expired_keys\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558455560;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.5770 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:21:{i:1558375151;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558375257;a:1:{s:25:\"_cron_comet_cache_cleanup\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1558375890;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1558376007;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558376008;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558376764;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558378268;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558379608;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558379892;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558381190;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"7f1990d7281b79946288c472ace1cf41\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";s:1:\"1\";}s:8:\"interval\";i:13977;}}}i:1558382294;a:1:{s:42:\"puc_cron_check_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558382841;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558385087;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558389915;a:1:{s:37:\"puc_cron_check_updates-wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558391531;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558393879;a:1:{s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558417019;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1558437079;a:1:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558448492;a:1:{s:32:\"recovery_mode_clean_expired_keys\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1558455560;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.6690 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:104:{s:7:\"version\";s:6:\"170220\";s:8:\"welcomed\";s:1:\"0\";s:11:\"crons_setup\";s:10:\"1558375197\";s:24:\"crons_setup_on_namespace\";s:34:\"WebSharks\\CometCache\\Traits\\Plugin\";s:39:\"crons_setup_with_cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:32:\"crons_setup_on_wp_with_schedules\";s:40:\"18639794da670645613e714c964ac94582a9c5ec\";s:6:\"enable\";s:1:\"1\";s:16:\"debugging_enable\";s:1:\"1\";s:8:\"base_dir\";s:17:\"cache/comet-cache\";s:13:\"cache_max_age\";s:6:\"7
days\";s:44:\"cache_max_age_disable_if_load_average_is_gte\";s:0:\"\";s:22:\"cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:27:\"change_notifications_enable\";s:1:\"1\";s:28:\"cache_clear_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:36:\"cache_clear_admin_bar_options_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:22:\"cache_clear_cdn_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_opcache_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_s2clean_enable\";s:1:\"0\";s:21:\"cache_clear_eval_code\";s:0:\"\";s:16:\"cache_clear_urls\";s:0:\"\";s:29:\"cache_clear_transients_enable\";s:1:\"0\";s:28:\"cache_clear_xml_feeds_enable\";s:1:\"1\";s:31:\"cache_clear_xml_sitemaps_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_xml_sitemap_patterns\";s:14:\"/sitemap**.xml\";s:28:\"cache_clear_home_page_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_posts_page_enable\";s:1:\"1\";s:35:\"cache_clear_custom_post_type_enable\";s:1:\"1\";s:30:\"cache_clear_author_page_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_category_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_post_tag_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_term_other_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_date_archives_enable\";s:1:\"1\";s:23:\"allow_client_side_cache\";s:1:\"0\";s:14:\"when_logged_in\";s:1:\"0\";s:12:\"get_requests\";s:1:\"0\";s:23:\"ignore_get_request_vars\";s:5:\"utm_*\";s:12:\"feeds_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_404_requests\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_nonce_values\";s:1:\"0\";s:33:\"cache_nonce_values_when_logged_in\";s:1:\"1\";s:13:\"exclude_hosts\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_uris\";s:0:\"\";s:24:\"exclude_client_side_uris\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_refs\";s:0:\"\";s:14:\"exclude_agents\";s:13:\"w3c_validator\";s:12:\"version_salt\";s:0:\"\";s:20:\"mobile_adaptive_salt\";s:36:\"os.name
+ device.type +
browser.name\";s:27:\"mobile_adaptive_salt_enable\";s:1:\"0\";s:24:\"ua_info_last_data_update\";s:1:\"0\";s:12:\"htmlc_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htmlc_css_exclusions\";s:34:\"id=\'rs-plugin-settings-inline-css\'\";s:19:\"htmlc_js_exclusions\";s:5:\".php?\";s:20:\"htmlc_uri_exclusions\";s:0:\"\";s:27:\"htmlc_cache_expiration_time\";s:7:\"14
days\";s:36:\"htmlc_compress_combine_head_body_css\";s:1:\"1\";s:30:\"htmlc_compress_combine_head_js\";s:1:\"1\";s:32:\"htmlc_compress_combine_footer_js\";s:1:\"1\";s:36:\"htmlc_compress_combine_remote_css_js\";s:1:\"1\";s:29:\"htmlc_compress_inline_js_code\";s:1:\"1\";s:23:\"htmlc_compress_css_code\";s:1:\"1\";s:22:\"htmlc_compress_js_code\";s:1:\"1\";s:24:\"htmlc_compress_html_code\";s:1:\"1\";s:27:\"htmlc_amp_exclusions_enable\";s:1:\"1\";s:20:\"htmlc_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:17:\"auto_cache_enable\";s:1:\"0\";s:19:\"auto_cache_max_time\";s:3:\"900\";s:16:\"auto_cache_delay\";s:3:\"500\";s:22:\"auto_cache_sitemap_url\";s:11:\"sitemap.xml\";s:26:\"auto_cache_ms_children_too\";s:1:\"0\";s:21:\"auto_cache_other_urls\";s:0:\"\";s:21:\"auto_cache_user_agent\";s:9:\"WordPress\";s:31:\"htaccess_browser_caching_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htaccess_gzip_enable\";s:1:\"0\";s:32:\"htaccess_enforce_exact_host_name\";s:1:\"0\";s:31:\"htaccess_enforce_canonical_urls\";s:1:\"0\";s:36:\"htaccess_access_control_allow_origin\";s:1:\"0\";s:10:\"cdn_enable\";s:1:\"0\";s:8:\"cdn_host\";s:0:\"\";s:9:\"cdn_hosts\";s:0:\"\";s:20:\"cdn_invalidation_var\";s:2:\"iv\";s:24:\"cdn_invalidation_counter\";s:1:\"1\";s:12:\"cdn_over_ssl\";s:1:\"0\";s:18:\"cdn_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:26:\"cdn_whitelisted_extensions\";s:0:\"\";s:26:\"cdn_blacklisted_extensions\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_whitelisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_blacklisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:12:\"stats_enable\";s:1:\"1\";s:22:\"stats_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:26:\"stats_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:36:\"dir_stats_auto_refresh_max_resources\";s:4:\"1500\";s:22:\"dir_stats_refresh_time\";s:10:\"15
minutes\";s:22:\"dir_stats_history_days\";s:2:\"30\";s:16:\"pro_update_check\";s:1:\"1\";s:23:\"pro_update_check_stable\";s:1:\"1\";s:21:\"last_pro_update_check\";s:1:\"0\";s:18:\"latest_pro_version\";s:6:\"170220\";s:18:\"latest_pro_package\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_username\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_password\";s:0:\"\";s:22:\"pro_auto_update_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"last_pro_stats_log\";s:1:\"0\";s:21:\"uninstall_on_deletion\";s:1:\"0\";}',
`autoload` = 'no' WHERE `option_name` = 'comet_cache_options';
0.1500 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.1140 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
1.1029 [ms]

		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM lifehacks_posts
		WHERE post_name IN ('42-self-defense-techniques-tips-that-might-save-your-life-self-defense-for-women-girls-by-t-studio')
		AND post_type IN ('page','attachment')
	;
0.9079 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name =
'42-self-defense-techniques-tips-that-might-save-your-life-self-defense-for-women-girls-by-t-studio' AND lifehacks_posts.post_type = 'post' ORDER BY
lifehacks_posts.post_date DESC ;
4.3931 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (23357) ORDER BY t.name ASC ;
0.9818 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23357) ORDER BY meta_id ASC;
0.1981 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
0.1230 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_repeat_ad' LIMIT 1;
0.1130 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
0.1070 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
0.1211 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
0.2720 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1' LIMIT 1;
0.4709 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
0.1390 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
0.1099 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
0.1111 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_random_status' LIMIT 1;
0.2000 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23359 LIMIT 1;
0.2270 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23359) ORDER BY meta_id ASC;
1.5929 [ms]

		SELECT comment_approved, COUNT( * ) AS total
		FROM lifehacks_comments
		WHERE comment_post_ID = 23357
		GROUP BY comment_approved
	;
0.7019 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
0.4580 [ms]
SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.8020 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
0.8349 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
0.6971 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
1.1659 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
0.9410 [ms]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN
(23357) ORDER BY t.name ASC ;
0.1860 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1) ORDER BY meta_id ASC;
0.5732 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23357;
0.2789 [ms]
SELECT COUNT(*) FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23357 AND (rating_ip = '1a95aaa2e6081baf314604d420c46474' OR rating_ip = '54.36.149.31');
1.3120 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name = '2925c66b118b4e09345461991923816f' AND
lifehacks_posts.post_type = 'oembed_cache' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC ;
1.0550 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_aoa WHERE status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
0.4482 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,1 ) ;
77.6711 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID NOT IN (23357) AND ( 
 lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,95)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3;
0.2720 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (2611,24509,24317);
0.1299 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23357;
0.6199 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (2611) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3819 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (2611) ORDER BY meta_id ASC;
0.5090 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (2611) ORDER BY
t.name ASC ;
0.6990 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (2611) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1640 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(22,1558,3600,3947,132,20,4338,290,3948,3943,3944,4387,337,3103,130,42,4385,97) ORDER BY meta_id ASC;
0.1709 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 2612 LIMIT 1;
0.1690 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (2612) ORDER BY meta_id ASC;
0.4790 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (24509) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3819 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24509) ORDER BY meta_id ASC;
0.4930 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (24509) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1299 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (14713) ORDER BY meta_id ASC;
0.3650 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (24509) ORDER BY
t.name ASC ;
0.0911 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (32162,14565,31983) ORDER BY meta_id ASC;
0.1259 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 24511 LIMIT 1;
0.1230 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24511) ORDER BY meta_id ASC;
0.6421 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (24317) ORDER
BY t.name ASC ;
0.2720 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24317) ORDER BY meta_id ASC;
1.0500 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (24317) ORDER BY
t.name ASC ;
2.2371 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (24317) ORDER BY
t.name ASC ;
0.2730 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(425,380,9578,17715,14693,3266,3054,1284,24316,5606,14735,14517,386,343,227,1283,28403,349,13025,28402,181,14946,14396) ORDER BY meta_id ASC;
0.2148 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 24319 LIMIT 1;
0.2270 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24319) ORDER BY meta_id ASC;
2.5210 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23357 AND
comment_parent = 0 ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.3819 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(212899,212908,212916,212924,212910,212912,212905,212923,212921,212918,212894,212917,212922,212914,212920,212903,212904,212909,212913);
0.7691 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23357 AND comment_parent IN (
212899,212908,212916,212924,212910,212912,212905,212923,212921,212918,212894,212917,212922,212914,212920,212903,212904,212909,212913 ) ORDER BY
lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.3309 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(212902,212911,212901,212907,212900,212906,212898,212897,212896,212895,212915,212919);
0.5169 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23357 AND comment_parent IN (
212902,212911,212901,212907,212900,212906,212898,212897,212896,212895,212915,212919 ) ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC,
lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
7.4461 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
0.0429 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1521 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (26485,26447,26435,26438,26450);
2.9151 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (26435, 26438, 26447, 26450, 26485) ORDER BY t.name ASC ;
0.8759 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (26435,26438,26447,26450,26485) ORDER BY meta_id ASC;
0.1271 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23357;
0.2041 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 26487 LIMIT 1;
0.2139 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (26487) ORDER BY meta_id ASC;
0.1791 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 26449 LIMIT 1;
0.1769 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (26449) ORDER BY meta_id ASC;
0.1500 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 26437 LIMIT 1;
0.1290 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (26437) ORDER BY meta_id ASC;
0.0958 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 26440 LIMIT 1;
0.1221 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (26440) ORDER BY meta_id ASC;
0.2310 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 26452 LIMIT 1;
0.1161 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (26452) ORDER BY meta_id ASC;
20.0572 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
0.1040 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1371 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
6.1290 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
1.0059 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
0.1390 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23357;
0.2551 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
0.1478 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
0.2270 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
0.1590 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
0.2148 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
0.1419 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
0.2110 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
0.2189 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
0.2041 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
0.2031 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
37.4229 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.2539 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(15073,367,73,662,16133,229,16134,16431,16132,18942,1133,18943,14947,2920,2961,13554,123,20855,532,20654,13305,193,12618,1720,353,352,13557,13453,14483,180,422,867,378,283,564,13016)
ORDER BY meta_id ASC;
427.7890 [ms]
SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
0.4308 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,25030,983,3055);
5.6560 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4447, 25030) ORDER BY t.name ASC ;
2.0831 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4447,25030) ORDER BY meta_id ASC;
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 98 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 326 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxTabs has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-tabs.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxVideo has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-video.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxPosts has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-posts.php