AWESOME LIFE HACK FOR GIRLS | Simple Girls Hacks! Make Your Life Easier and More Ideas

815,702 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4,012 votes, average: 3.79 out of 5)
Loading...

You may also like...

49 Responses

 1. Phúc'S PUBG'S says:

  xem sớm nhất nè hihihi

 2. Những Bản Nhạc HAY says:

  vai cut

 3. travel er says:

  Supscribe me💞💚

 4. phii cua official says:

  Ai cũng xinh trai đẹp gái

 5. thợ săn xó bêp says:

  Nếu ai đã xem one piece chắc hẳn sẽ biết câu cho tôi xem quần lót

 6. Sang Sang says:

  Người Việt thì để chữ Việt đi để cho ngta hiểu bày đặt để chữ tiếng Anh 😑 làm cho ai coi z tr

 7. Piii Piii says:

  2:27 đâu ra vết tay ở ngực áo v :))

 8. Epic channel says:

  Sunna kìa

 9. hong ngan pham says:

  Cái này chi co học o trên mạng thôi

 10. Linh nè says:

  Đóng k đạt gì ấy == nhạt nhẽo vl

 11. Hòa Nguyễn says:

  2:00 Cái m*ng to vãi

 12. Jeong Lisa says:

  Ok, here’s the english comment you’ve been waiting and searching for😂

 13. hoang vo Huy says:

  Tui thích bà chị trong video nhất vì ngực quá khủng dễ thương

 14. Jacky Guadarrama says:

  alguien hala español

 15. Ka Ka Chanel says:

  Không coi thì đừng nói ngt là bắt trc không lẽ ngt làm video nếu ăn r kênh khác cũng làm video nấu ăn vậy nói ngt là bắt trc là không lẽ m.n viết tắt r tui viết tắt mấy bạn cũng nói tui bắt trc à mỗi người mỗi ý chứ

 16. 圈圈我是 says:

  Vodka?

  *CYKA BLYAT*

 17. Khai Lieu says:

  Body ko ra j mà cứ thích mặc đồ hở :))

 18. hoang dang says:

  2:00 lộ quần lót kìa
  🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
  Còn 2:42 tay phải của diễn viên bị bẩn
  😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 19. Lukeachu14 says:

  Is it just me or did troom troom and 5 minute crafts have a kid?

 20. Boy Hi says:

  Nhi bán kênh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Globals Profiler (843.98 ms) SQL (118 queries in 623.87 ms) Errors (5) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.2.15 (CentOS)',
 'REQUEST_URI' => '/awesome-life-hack-for-girls-simple-girls-hacks-make-your-life-easier-and-more-ideas/',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
 'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Wed, 24 Apr 2019 04:24:54 UTC',
 'HTTP_HOST' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
 'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.cleverlifehacks.com Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'SERVER_ADDR' => '216.155.156.110',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '34.226.234.20',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@cleverlifehacks.com',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '55168',
 'REDIRECT_URL' => '/awesome-life-hack-for-girls-simple-girls-hacks-make-your-life-easier-and-more-ideas/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1569148761.068,
 'REQUEST_TIME' => 1569148761,
);

Profiler Initiaded0.0000 ms21456 kB
Profiler Noise0.0069 ms21456 kB
Profiler Stopped843.9770 ms38614 kB
0.6890 [ms]
SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
0.1352 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
2.3849 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
0.5391 [ms]
SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
0.2470 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
0.1290 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
0.0961 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
0.0889 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
0.0880 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_minify_excluded' LIMIT 1;
0.1721 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
0.1609 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
0.1049 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-allow-users' LIMIT 1;
0.0970 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-replace' LIMIT 1;
0.1230 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
0.1760 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
0.2792 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.1609 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
0.2179 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
0.1090 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
0.2000 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.1240 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
1.9100 [ms]

		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM lifehacks_posts
		WHERE post_name IN ('awesome-life-hack-for-girls-simple-girls-hacks-make-your-life-easier-and-more-ideas')
		AND post_type IN ('page','attachment')
	;
1.4651 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name =
'awesome-life-hack-for-girls-simple-girls-hacks-make-your-life-easier-and-more-ideas' AND lifehacks_posts.post_type = 'post' ORDER BY
lifehacks_posts.post_date DESC ;
5.7840 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (22459) ORDER BY t.name ASC ;
0.7832 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22459) ORDER BY meta_id ASC;
0.2010 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
0.1249 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_repeat_ad' LIMIT 1;
0.1140 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
0.1080 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
0.1080 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
0.2739 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1' LIMIT 1;
0.4818 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
0.1380 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
0.1099 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
0.0980 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_random_status' LIMIT 1;
0.3960 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 22461 LIMIT 1;
0.2871 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22461) ORDER BY meta_id ASC;
0.7250 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
0.5190 [ms]
SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.9549 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
0.6008 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
0.3071 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
0.1540 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
0.9620 [ms]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN
(22459) ORDER BY t.name ASC ;
0.1898 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1) ORDER BY meta_id ASC;
0.2811 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22459;
0.2229 [ms]
SELECT COUNT(*) FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22459 AND (rating_ip = '6f24c0d2cc6aa386e595d6aded18a391' OR rating_ip = '34.226.234.20');
1.2891 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name = 'b33e11060972c10acbd4e94b7bd996c5' AND
lifehacks_posts.post_type = 'oembed_cache' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC ;
0.7691 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_aoa WHERE status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
0.5062 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,1 ) ;
68.7139 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID NOT IN (22459) AND ( 
 lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,95)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3;
0.4089 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (23259,14612,23689);
0.2542 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22459;
0.4649 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (23259) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3178 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23259) ORDER BY meta_id ASC;
1.0111 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (23259) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1881 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (14713) ORDER BY meta_id ASC;
2.6181 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (23259) ORDER BY
t.name ASC ;
0.3130 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(20886,30163,1238,367,14693,16134,662,10259,73,2920,13554,449,16431,14517,22265,4032,14565,15073,21861,31615,568,1341,4393,1852,30235,7480,16133)
ORDER BY meta_id ASC;
0.2630 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23261 LIMIT 1;
0.3011 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23261) ORDER BY meta_id ASC;
0.8740 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (14612) ORDER
BY t.name ASC ;
0.7689 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14612) ORDER BY meta_id ASC;
1.0040 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (14612) ORDER BY
t.name ASC ;
2.7430 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (14612) ORDER BY
t.name ASC ;
0.4022 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(16132,23126,24327,425,1282,21831,18230,353,24329,18018,577,4314,24331,22764,584,24326,14402,24328,143,227,18943,24325,130,24330,1853,1393,181,14946,1133,18942,229,16181,16541,14396)
ORDER BY meta_id ASC;
0.2840 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14614 LIMIT 1;
0.2990 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14614) ORDER BY meta_id ASC;
0.8991 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (23689) ORDER
BY t.name ASC ;
0.7739 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23689) ORDER BY meta_id ASC;
1.0080 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (23689) ORDER BY
t.name ASC ;
3.1350 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (23689) ORDER BY
t.name ASC ;
0.3381 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(20654,20855,28101,22637,24699,23290,123,32294,23066,32292,33,14382,6494,18679,32293,22467,32291,23494) ORDER BY meta_id ASC;
0.2730 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23691 LIMIT 1;
0.3090 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23691) ORDER BY meta_id ASC;
3.8538 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22459 AND
comment_parent = 0 ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.4470 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(200839,200830,200798,200824,200833,200792,200802,200818,200819,200826,200816,200807,200827,200814,200822,200840,200825,200813,200817,200829);
0.8740 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22459 AND comment_parent IN (
200839,200830,200798,200824,200833,200792,200802,200818,200819,200826,200816,200807,200827,200814,200822,200840,200825,200813,200817,200829 ) ORDER
BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.5071 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(200832,200838,200831,200821,200828,200806,200812,200811,200837,200810,200836,200835,200834,200809,200805,200797,200796,200804,200795,200801,200803,200823,200800,200820,200808,200815,200794,200793,200799);
0.8199 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22459 AND comment_parent IN (
200832,200838,200831,200821,200828,200806,200812,200811,200837,200810,200836,200835,200834,200809,200805,200797,200796,200804,200795,200801,200803,200823,200800,200820,200808,200815,200794,200793,200799
) ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
5.0821 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
0.0498 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1850 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (27348,27342,27339,27336,27332);
3.0251 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (27332, 27336, 27339, 27342, 27348) ORDER BY t.name ASC ;
0.5531 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27332,27336,27339,27342,27348) ORDER BY meta_id ASC;
0.1261 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22459;
0.1299 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27350 LIMIT 1;
0.1121 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27350) ORDER BY meta_id ASC;
0.1128 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27344 LIMIT 1;
0.1121 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27344) ORDER BY meta_id ASC;
0.1500 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27341 LIMIT 1;
0.1140 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27341) ORDER BY meta_id ASC;
0.1411 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27338 LIMIT 1;
0.1521 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27338) ORDER BY meta_id ASC;
0.1421 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27334 LIMIT 1;
0.1431 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27334) ORDER BY meta_id ASC;
14.3561 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
0.0491 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1478 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
3.4010 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
1.4930 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
0.0970 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22459;
0.0999 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
0.0970 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
0.1092 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
0.0901 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
0.0961 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
0.0951 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
0.0930 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
0.0930 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
0.1059 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
0.0939 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
35.4888 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.1500 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(14735,386,14947,2961,349,532,13305,193,12618,1720,180,13557,13453,352,14483,422,867,283,378,564,13016) ORDER BY meta_id ASC;
431.7911 [ms]
SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
0.3920 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,25030,983,3055);
3.3901 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4447, 25030) ORDER BY t.name ASC ;
1.1539 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4447,25030) ORDER BY meta_id ASC;
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 98 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 326 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxTabs has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-tabs.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxVideo has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-video.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxPosts has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-posts.php