DIY Girls Hacks | Simple Life Hacks | Awesome DIY Ideas & DIY Crafts by T-STUDIO

616,745 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2,408 votes, average: 3.70 out of 5)
Loading...

You may also like...

36 Responses

 1. Jhun Archel Sagitarios says:

  I love you girls

 2. Phúc'S PUBG'S says:

  thả tym em đi mà (😘😘😘)

 3. Huong Pham Thanh says:

  cô này điệu thế nhỉ ? ai tán thành cho 1 like

 4. บิกไบ สายย่อ says:

  WOW

 5. Son Tran says:

  C kia đẹp hơn nhi ơi

 6. Trường Nguyễn Phi says:

  Xem sớm

 7. nhung lê says:

  Heloo chi thu 8

 8. Windy AMusik says:

  Thấy gớm

 9. hoang huunh says:

  xem fau

 10. hoang huunh says:

  ai dang xem cho 1 like nao

 11. Slime KaLi says:

  – các bn ơi đây là kênh của chị nhi. cị nhi lập kênh này là vì kím những video nc ngoài thật hay lạ để cho các bn xem đấy ạ k phải cị ấy bán kênh nhé

 12. Đào Nguyễn says:

  Hay quá

 13. T-STUDIO says:

  Make your New Fashion with these Tips from T-STUDIO from old clothes! Please comment your DIY ideas, I will make it!

 14. Trang Thuy says:

  Nhi noi gì vậy

 15. Trang Thuy says:

  Nhi đẹp ghê ai thay dung cho một lai

 16. Thêm Nguyễn says:

  Hay quá chị ơi

 17. Nhi hà 2k6 says:

  Đẹp quá chị ơi

 18. NYN KID says:

  Coi làm là tự chế được cả chục bộ đồ mới từ đồ cũ đó nha! Thấy hay nhớ nhấn subscribe và nhấn nút chuông để nhận video mới nha mấy bạn!

 19. Sarita Tiwari says:

  Kitna Bhi banlo 5 minutes craft se kam hi rahoge

 20. The Salvaged One says:

  What is up with all the weird poses?!xD😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Globals Profiler (730.92 ms) SQL (117 queries in 524.54 ms) Errors (5) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.2.15 (CentOS)',
 'REQUEST_URI' => '/diy-girls-hacks-simple-life-hacks-awesome-diy-ideas-diy-crafts-by-t-studio/',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'HTTP_HOST' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)',
 'HTTP_ACCEPT' => '*/*',
 'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'ru,by;q=0.7,en;q=0.7,kz;q=0.7,ua;q=0.7,*;q=0.1',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip, deflate',
 'HTTP_REFERER' => 'http://go.mail.ru/search_images',
 'HTTP_CONNECTION' => 'close',
 'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.cleverlifehacks.com Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'SERVER_ADDR' => '216.155.156.110',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '95.163.255.50',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@cleverlifehacks.com',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '35415',
 'REDIRECT_URL' => '/diy-girls-hacks-simple-life-hacks-awesome-diy-ideas-diy-crafts-by-t-studio/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1573683827.931,
 'REQUEST_TIME' => 1573683827,
);

Profiler Initiaded0.0000 ms21730 kB
Profiler Noise0.0050 ms21730 kB
Profiler Stopped730.9229 ms38847 kB
0.6711 [ms]
SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
0.1421 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
2.3930 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
0.5419 [ms]
SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
0.1180 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
0.0770 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
0.0720 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
0.0701 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
0.0710 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_minify_excluded' LIMIT 1;
0.0789 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
0.0770 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
0.0780 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-allow-users' LIMIT 1;
0.0710 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-replace' LIMIT 1;
0.0868 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
0.0792 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
0.0980 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.0801 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
0.0839 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
0.0761 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
0.0789 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.0799 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.7071 [ms]

		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM lifehacks_posts
		WHERE post_name IN ('diy-girls-hacks-simple-life-hacks-awesome-diy-ideas-diy-crafts-by-t-studio')
		AND post_type IN ('page','attachment')
	;
0.5710 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name =
'diy-girls-hacks-simple-life-hacks-awesome-diy-ideas-diy-crafts-by-t-studio' AND lifehacks_posts.post_type = 'post' ORDER BY
lifehacks_posts.post_date DESC ;
2.2712 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (18908) ORDER BY t.name ASC ;
0.3071 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (18908) ORDER BY meta_id ASC;
0.0870 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
0.0751 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_repeat_ad' LIMIT 1;
0.0739 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
0.0720 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
0.1030 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
0.1469 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1' LIMIT 1;
0.2160 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
0.0911 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
0.0839 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
0.0830 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_random_status' LIMIT 1;
0.1290 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 18910 LIMIT 1;
0.1318 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (18910) ORDER BY meta_id ASC;
0.3819 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
0.2232 [ms]
SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.3860 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
1.1630 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
0.2820 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
0.1671 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
0.3800 [ms]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN
(18908) ORDER BY t.name ASC ;
0.1380 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 18908;
0.1400 [ms]
SELECT COUNT(*) FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 18908 AND (rating_ip = 'b4d468a94b34c0c0cbbe6d699eb05f15' OR rating_ip = '95.163.255.50');
0.6411 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name = 'e5639816af5a39edaf07866d437b1631' AND
lifehacks_posts.post_type = 'oembed_cache' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC ;
0.4151 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_aoa WHERE status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
0.1600 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95 ) ;
51.2831 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID NOT IN (18908) AND ( 
 lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (95)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3;
0.4189 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (25237,25716,14393);
0.2439 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 18908;
1.0941 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (25237) ORDER
BY t.name ASC ;
0.6919 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25237) ORDER BY meta_id ASC;
2.0781 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (25237) ORDER BY
t.name ASC ;
0.2248 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1) ORDER BY meta_id ASC;
5.2240 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (25237) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1750 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(24702,29689,25409,34131,30554,34129,28754,32469,31200,34132,367,1689,73,31662,13026,16431,14517,386,30308,24465,26,15073,2609,34130,900,22231,8526,34133)
ORDER BY meta_id ASC;
0.1318 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 25239 LIMIT 1;
0.1280 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25239) ORDER BY meta_id ASC;
0.4690 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (25716) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3569 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25716) ORDER BY meta_id ASC;
0.8600 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (25716) ORDER BY
t.name ASC ;
0.4961 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (25716) ORDER BY
t.name ASC ;
0.0958 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (805,14693,14483,1436,23529,16216,34893,34814) ORDER BY meta_id ASC;
0.0989 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 25718 LIMIT 1;
0.0918 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25718) ORDER BY meta_id ASC;
0.3421 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (14393) ORDER
BY t.name ASC ;
0.2651 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14393) ORDER BY meta_id ASC;
0.3881 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (14393) ORDER BY
t.name ASC ;
0.8149 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (14393) ORDER BY
t.name ASC ;
0.2260 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(867,15622,3276,14335,8519,23961,23966,14947,23960,23971,23967,23963,23965,23964,18478,23962,23987,23988,23981,23982,23974,23978,23969,23986,23970,23973,23972,23968,23983,23976,23984,23975,23980,23985,23977,23979)
ORDER BY meta_id ASC;
0.1500 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14395 LIMIT 1;
0.1361 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14395) ORDER BY meta_id ASC;
1.9841 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 18908 AND
comment_parent = 0 ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.2282 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(186134,186135,186139,186143,186129,186145,186131,186146,186142,186128,186124,186138,186120,186149,186136,186133,186141,186114,186137,186130);
0.5491 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 18908 AND comment_parent IN (
186134,186135,186139,186143,186129,186145,186131,186146,186142,186128,186124,186138,186120,186149,186136,186133,186141,186114,186137,186130 ) ORDER
BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.2160 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(186127,186126,186148,186125,186144,186123,186122,186140,186147,186121,186119,186132,186118,186117,186116,186115);
0.3378 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 18908 AND comment_parent IN (
186127,186126,186148,186125,186144,186123,186122,186140,186147,186121,186119,186132,186118,186117,186116,186115 ) ORDER BY
lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
10.5901 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
0.0439 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1309 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (27580,27576,27571,27566,27563);
2.4281 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (27563, 27566, 27571, 27576, 27580) ORDER BY t.name ASC ;
2.7771 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27563,27566,27571,27576,27580) ORDER BY meta_id ASC;
0.2210 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 18908;
0.1590 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27582 LIMIT 1;
0.1252 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27582) ORDER BY meta_id ASC;
0.2210 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27578 LIMIT 1;
0.1512 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27578) ORDER BY meta_id ASC;
0.2022 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27573 LIMIT 1;
0.1099 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27573) ORDER BY meta_id ASC;
0.1380 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27568 LIMIT 1;
0.1042 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27568) ORDER BY meta_id ASC;
0.1991 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27565 LIMIT 1;
0.1860 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27565) ORDER BY meta_id ASC;
28.0499 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
0.0470 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1509 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
2.4910 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
1.0140 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
0.2542 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 18908;
0.1619 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
0.1421 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
0.2389 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
0.1509 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
0.2561 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
0.1481 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
0.1969 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
0.2129 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
0.1302 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
0.1080 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
33.0789 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.2110 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(14565,14946,181,662,16133,229,16134,16132,18942,1133,18943,14735,130,123,2920,20855,20654,2961,13554,349,532,13305,12618,193,353,180,352,422,1720,13557,13453,283,378,564,13016)
ORDER BY meta_id ASC;
348.1939 [ms]
SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
0.8929 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,25030,983,3055);
4.4751 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4447, 25030) ORDER BY t.name ASC ;
1.6010 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4447,25030) ORDER BY meta_id ASC;
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 98 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 326 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxTabs has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-tabs.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxVideo has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-video.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxPosts has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-posts.php