Girl DIY! 20 AWESOME BRA HACKS Tips Girls and Women Should Know! DIY Life Hacks Crafts by T-studio

462,105 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2,410 votes, average: 3.97 out of 5)
Loading...

You may also like...

39 Responses

 1. Mian Ansar says:

  😙😙😙😙😙hilove yoo

 2. Terrarium & Crafts says:

  Thank you for the tips!

 3. Nidhi Creation - Whatsapp Status Video says:

  *Very Nice* 😘😘😘😘

 4. PHNT Channel says:

  Hello

 5. Giang Bui says:

  Gái đẹp vĩ chưỡng dú bự nữa

 6. Chi Nguyễn says:

  Hello chế Nhi

 7. Tôn Thất Thịnh says:

  Trai đâu :V

 8. Minh Nguyễn Quang says:

  Kênh mẹo của chị em. Mà chắc toàn anh em xem.😁

 9. Thích Betta says:

  Dú hơi bị lép

 10. hong ngan pham says:

  Đúng la đo o do lấy quân xì mặc lên người mình

 11. LINH ĐA kim says:

  Video này ko dành cho đàn ông

 12. Tuck Kate says:

  6:35 đùng coi nhé

 13. Uchiha Nation says:

  Xin lỗi chị em 🙁 taii cái ông Tốp 5 kỳ thú

 14. Thanh Duy says:

  Nhìn chị tóc uốn có nét một chút giống chị Khổng Tú Quỳng đúng không

 15. Quy Thanh says:

  Thắc mắc nó may quần lót với cái áo làm sao ỉa đái được giả sử ỉa chảy làm sao tháo ra kịp 😱😱

 16. vợ anh da đen says:

  vãi cả lồng . quần xì nó đem ra làm thành cái áo 🙁

 17. Han Kim says:

  Xam ghe vai ai thay dung cho mot lai

 18. Han Kim says:

  Bang ve uoc

 19. tan nguyen says:

  Nhà nghỉ ko em….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Globals Profiler (587.60 ms) SQL (117 queries in 375.38 ms) Errors (5) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.2.15 (CentOS)',
 'REQUEST_URI' => '/girl-diy-20-awesome-bra-hacks-tips-girls-and-women-should-know-diy-life-hacks-crafts-by-t-studio/',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
 'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 21 Apr 2019 12:32:54 UTC',
 'HTTP_HOST' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
 'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.cleverlifehacks.com Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'SERVER_ADDR' => '216.155.156.110',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '34.226.234.20',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@cleverlifehacks.com',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '57330',
 'REDIRECT_URL' => '/girl-diy-20-awesome-bra-hacks-tips-girls-and-women-should-know-diy-life-hacks-crafts-by-t-studio/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1569148997.487,
 'REQUEST_TIME' => 1569148997,
);

Profiler Initiaded0.0000 ms21456 kB
Profiler Noise0.0060 ms21456 kB
Profiler Stopped587.6012 ms38498 kB
0.5860 [ms]
SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
0.1509 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
2.5702 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
0.3550 [ms]
SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
0.2232 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
0.1280 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
0.1152 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
0.1099 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
0.1161 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_minify_excluded' LIMIT 1;
0.1950 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
0.1929 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
0.1230 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-allow-users' LIMIT 1;
0.1111 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-replace' LIMIT 1;
0.1409 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
0.1910 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
0.1080 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.0839 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
0.0951 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
0.0730 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
0.0751 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.0641 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.6452 [ms]

		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM lifehacks_posts
		WHERE post_name IN ('girl-diy-20-awesome-bra-hacks-tips-girls-and-women-should-know-diy-life-hacks-crafts-by-t-studio')
		AND post_type IN ('page','attachment')
	;
0.5229 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name =
'girl-diy-20-awesome-bra-hacks-tips-girls-and-women-should-know-diy-life-hacks-crafts-by-t-studio' AND lifehacks_posts.post_type = 'post' ORDER BY
lifehacks_posts.post_date DESC ;
1.6880 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (22828) ORDER BY t.name ASC ;
0.2100 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22828) ORDER BY meta_id ASC;
0.1779 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
0.1178 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_repeat_ad' LIMIT 1;
0.1090 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
0.0491 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
0.0539 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
0.1400 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1' LIMIT 1;
0.3130 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
0.1431 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
0.1101 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
0.0989 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_random_status' LIMIT 1;
0.1452 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 22830 LIMIT 1;
0.1562 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22830) ORDER BY meta_id ASC;
0.1681 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
0.3891 [ms]
SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.5789 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
0.7620 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
0.5970 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
0.3669 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
0.4919 [ms]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN
(22828) ORDER BY t.name ASC ;
0.1719 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1) ORDER BY meta_id ASC;
0.1602 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22828;
0.2241 [ms]
SELECT COUNT(*) FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22828 AND (rating_ip = '6f24c0d2cc6aa386e595d6aded18a391' OR rating_ip = '34.226.234.20');
1.0581 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name = '7e41f9aedbb12f4fe3587a558bf45850' AND
lifehacks_posts.post_type = 'oembed_cache' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC ;
0.4101 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_aoa WHERE status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
0.4160 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,1 ) ;
11.0719 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID NOT IN (22828) AND ( 
 lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,95)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3;
0.1509 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (933,16783,18158);
0.2100 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22828;
0.5190 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (933) ORDER
BY t.name ASC ;
0.1600 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (933) ORDER BY meta_id ASC;
0.3459 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (933) ORDER BY
t.name ASC ;
0.6518 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (933) ORDER BY
t.name ASC ;
0.0889 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1335,1329,1341,1332,1336,1331,1330) ORDER BY meta_id ASC;
0.1380 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 934 LIMIT 1;
0.1369 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (934) ORDER BY meta_id ASC;
0.4480 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (16783) ORDER
BY t.name ASC ;
0.1831 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16783) ORDER BY meta_id ASC;
0.4830 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (16783) ORDER BY
t.name ASC ;
0.7739 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (16783) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1788 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(16132,1280,1599,14341,367,136,26970,14693,16134,662,73,7858,12581,16431,14517,20810,15073,227,26971,18943,5415,14277,24470,181,923,14946,1133,18942,229,16133)
ORDER BY meta_id ASC;
0.2789 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16785 LIMIT 1;
0.1531 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16785) ORDER BY meta_id ASC;
0.8450 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (18158) ORDER
BY t.name ASC ;
0.4210 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (18158) ORDER BY meta_id ASC;
0.9708 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (18158) ORDER BY
t.name ASC ;
1.7209 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (18158) ORDER BY
t.name ASC ;
0.3011 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(16990,26224,17715,17127,12618,26225,3266,23357,28476,619,1709,28479,28477,28478,353,14107,386,14565,1831,2181,1564,15489,4066,28475) ORDER BY meta_id
ASC;
0.2701 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 18160 LIMIT 1;
0.2060 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (18160) ORDER BY meta_id ASC;
3.1240 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22828 AND
comment_parent = 0 ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.4160 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(205586,205581,205588,205582,205570,205593,205589,205561,205564,205578,205555,205592,205577,205580,205576,205563,205584,205585,205583,205590);
0.7610 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22828 AND comment_parent IN (
205586,205581,205588,205582,205570,205593,205589,205561,205564,205578,205555,205592,205577,205580,205576,205563,205584,205585,205583,205590 ) ORDER
BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.3700 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(205587,205579,205569,205568,205575,205574,205567,205560,205562,205573,205559,205558,205566,205565,205572,205557,205591,205571,205556);
0.5710 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22828 AND comment_parent IN (
205587,205579,205569,205568,205575,205574,205567,205560,205562,205573,205559,205558,205566,205565,205572,205557,205591,205571,205556 ) ORDER BY
lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
8.9591 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
0.0639 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1950 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (27348,27342,27339,27336,27332);
3.8090 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (27332, 27336, 27339, 27342, 27348) ORDER BY t.name ASC ;
0.6001 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27332,27336,27339,27342,27348) ORDER BY meta_id ASC;
0.2420 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22828;
0.2172 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27350 LIMIT 1;
0.1960 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27350) ORDER BY meta_id ASC;
0.1030 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27344 LIMIT 1;
0.0920 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27344) ORDER BY meta_id ASC;
0.2091 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27341 LIMIT 1;
0.1860 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27341) ORDER BY meta_id ASC;
0.1099 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27338 LIMIT 1;
0.1030 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27338) ORDER BY meta_id ASC;
0.1001 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27334 LIMIT 1;
0.1011 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27334) ORDER BY meta_id ASC;
20.5200 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
0.0479 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1509 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
1.4620 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
0.4420 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
0.1380 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22828;
0.1421 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
0.1352 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
0.1400 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
0.1371 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
0.1359 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
0.1361 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
0.1390 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
0.1369 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
0.1421 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
0.1450 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
43.7329 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.3061 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(14735,130,14947,2920,123,13554,2961,20855,20654,349,532,13305,193,1720,180,13557,13453,352,14483,422,867,283,378,564,13016) ORDER BY meta_id ASC;
243.6929 [ms]
SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
0.5128 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,25030,983,3055);
3.8991 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4447, 25030) ORDER BY t.name ASC ;
1.5669 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4447,25030) ORDER BY meta_id ASC;
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 98 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 326 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxTabs has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-tabs.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxVideo has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-video.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxPosts has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-posts.php