Girl DIY! 23 SMART BATHROOM HACKS YOU CAN’T MISS! Simple Life Hacks & DIY Crafts by T-STUDIO

2,984,404 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11,944 votes, average: 3.55 out of 5)
Loading...

You may also like...

68 Responses

 1. #follow gacha indah says:

  Very nice dot not forget subcribe me

 2. VIK II says:

  Mấy cái này lấy ý tưởng ở kênh 5 minute craft :v

 3. anny Gr says:

  This is the same 5 minutes cafts :))

 4. Nhung Nguyễn says:

  cái này bắt chước trên 5 minute craft thật đấy

 5. Vân Tường says:

  Chỗ bồn cầu màu xanh lá giống Sara nhỉ?

 6. Yến Khoa says:

  Bắt trước

 7. Kanh veri says:

  Nhấn vào nút like bên dưới ạ, ai nhấn nghĩa là bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp 👍 và đẹp zaii 😍💜

 8. LÍA HẮC HƯỜNG says:

  Khúc 0:40 ai thấy uổng chai coca thì dơ tay

 9. lucner pierre says:

  T-STUDIO even if you copy 5 minutes crafts do your best and tell me your account instagram I’ll give you an idea

 10. Naysha Nabilah says:

  Copy 5 minute craft

 11. thế anh Đinh says:

  Lấy coca ra tẩy mất một chai cũng 16 ngàn vua vim cũng dùng cả tháng đấy

 12. Mary Tran says:

  An cap
  An cap
  An cap

 13. Qianna Channel says:

  Copy 5 minute craft again

 14. ny Sun says:

  copy 5 minute craft

 15. pieseła _11 says:

  Copy 5 minute crafts

 16. CáThu Art says:

  Hay nhỉ 🙂 Nam vào WC nữ 🙂

 17. Chi Dinh says:

  Sao mình cứ cảm thấy có vài chị cười nhìn nó cứ giả tạo sao á (ý kiến riêng nhận gạch đá lấy về xây nhà)

 18. Long Đỗ says:

  Bắt chước theo 5phút thủ công 😂😍

 19. huỳnh hữu thành huỳnh says:

  nè sao cái này giống như đồ bắc trức vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Globals Profiler (724.72 ms) SQL (121 queries in 499.55 ms) Errors (5) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.2.15 (CentOS)',
 'REQUEST_URI' => '/girl-diy-23-smart-bathroom-hacks-you-cant-miss-simple-life-hacks-diy-crafts-by-t-studio/',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
 'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sat, 19 Jan 2019 21:11:08 UTC',
 'HTTP_HOST' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
 'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.cleverlifehacks.com Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'SERVER_ADDR' => '216.155.156.110',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '3.91.157.213',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@cleverlifehacks.com',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '38022',
 'REDIRECT_URL' => '/girl-diy-23-smart-bathroom-hacks-you-cant-miss-simple-life-hacks-diy-crafts-by-t-studio/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1555850426.537,
 'REQUEST_TIME' => 1555850426,
);

Profiler Initiaded0.0000 ms20436 kB
Profiler Noise0.0069 ms20436 kB
Profiler Stopped724.7200 ms37243 kB
0.3669 [ms]
SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
0.1760 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
1.1170 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
0.3920 [ms]
SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
0.0920 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
0.0730 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
0.0701 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
0.0780 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
0.0899 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
0.0751 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
0.0710 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-allow-users' LIMIT 1;
0.0670 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-replace' LIMIT 1;
0.1538 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
0.0870 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
0.1960 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.0942 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
0.0839 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
0.0679 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
0.2720 [ms]
SHOW FULL COLUMNS FROM `lifehacks_options`;
0.6781 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:19:{i:1555852290;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1555855766;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"7f1990d7281b79946288c472ace1cf41\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";s:1:\"1\";}s:8:\"interval\";i:11074;}}}i:1555863560;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555868219;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555869551;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555870407;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555870408;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555871164;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555872668;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555874008;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555874292;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555876694;a:1:{s:42:\"puc_cron_check_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555877241;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555879487;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555884315;a:1:{s:37:\"puc_cron_check_updates-wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555885931;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555888279;a:1:{s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555931479;a:1:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.4909 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:20:{i:1555850486;a:1:{s:25:\"_cron_comet_cache_cleanup\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1555852290;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1555855766;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"7f1990d7281b79946288c472ace1cf41\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";s:1:\"1\";}s:8:\"interval\";i:11074;}}}i:1555863560;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555868219;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555869551;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555870407;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555870408;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555871164;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555872668;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555874008;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555874292;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555876694;a:1:{s:42:\"puc_cron_check_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555877241;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555879487;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1555884315;a:1:{s:37:\"puc_cron_check_updates-wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555885931;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555888279;a:1:{s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1555931479;a:1:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.5622 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:104:{s:7:\"version\";s:6:\"170220\";s:8:\"welcomed\";s:1:\"0\";s:11:\"crons_setup\";s:10:\"1555850426\";s:24:\"crons_setup_on_namespace\";s:34:\"WebSharks\\CometCache\\Traits\\Plugin\";s:39:\"crons_setup_with_cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:32:\"crons_setup_on_wp_with_schedules\";s:40:\"e3d44c07f3a463c2349f0b966d565b4c0510de9f\";s:6:\"enable\";s:1:\"1\";s:16:\"debugging_enable\";s:1:\"1\";s:8:\"base_dir\";s:17:\"cache/comet-cache\";s:13:\"cache_max_age\";s:6:\"7
days\";s:44:\"cache_max_age_disable_if_load_average_is_gte\";s:0:\"\";s:22:\"cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:27:\"change_notifications_enable\";s:1:\"1\";s:28:\"cache_clear_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:36:\"cache_clear_admin_bar_options_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:22:\"cache_clear_cdn_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_opcache_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_s2clean_enable\";s:1:\"0\";s:21:\"cache_clear_eval_code\";s:0:\"\";s:16:\"cache_clear_urls\";s:0:\"\";s:29:\"cache_clear_transients_enable\";s:1:\"0\";s:28:\"cache_clear_xml_feeds_enable\";s:1:\"1\";s:31:\"cache_clear_xml_sitemaps_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_xml_sitemap_patterns\";s:14:\"/sitemap**.xml\";s:28:\"cache_clear_home_page_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_posts_page_enable\";s:1:\"1\";s:35:\"cache_clear_custom_post_type_enable\";s:1:\"1\";s:30:\"cache_clear_author_page_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_category_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_post_tag_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_term_other_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_date_archives_enable\";s:1:\"1\";s:23:\"allow_client_side_cache\";s:1:\"0\";s:14:\"when_logged_in\";s:1:\"0\";s:12:\"get_requests\";s:1:\"0\";s:23:\"ignore_get_request_vars\";s:5:\"utm_*\";s:12:\"feeds_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_404_requests\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_nonce_values\";s:1:\"0\";s:33:\"cache_nonce_values_when_logged_in\";s:1:\"1\";s:13:\"exclude_hosts\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_uris\";s:0:\"\";s:24:\"exclude_client_side_uris\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_refs\";s:0:\"\";s:14:\"exclude_agents\";s:13:\"w3c_validator\";s:12:\"version_salt\";s:0:\"\";s:20:\"mobile_adaptive_salt\";s:36:\"os.name
+ device.type +
browser.name\";s:27:\"mobile_adaptive_salt_enable\";s:1:\"0\";s:24:\"ua_info_last_data_update\";s:1:\"0\";s:12:\"htmlc_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htmlc_css_exclusions\";s:34:\"id=\'rs-plugin-settings-inline-css\'\";s:19:\"htmlc_js_exclusions\";s:5:\".php?\";s:20:\"htmlc_uri_exclusions\";s:0:\"\";s:27:\"htmlc_cache_expiration_time\";s:7:\"14
days\";s:36:\"htmlc_compress_combine_head_body_css\";s:1:\"1\";s:30:\"htmlc_compress_combine_head_js\";s:1:\"1\";s:32:\"htmlc_compress_combine_footer_js\";s:1:\"1\";s:36:\"htmlc_compress_combine_remote_css_js\";s:1:\"1\";s:29:\"htmlc_compress_inline_js_code\";s:1:\"1\";s:23:\"htmlc_compress_css_code\";s:1:\"1\";s:22:\"htmlc_compress_js_code\";s:1:\"1\";s:24:\"htmlc_compress_html_code\";s:1:\"1\";s:27:\"htmlc_amp_exclusions_enable\";s:1:\"1\";s:20:\"htmlc_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:17:\"auto_cache_enable\";s:1:\"0\";s:19:\"auto_cache_max_time\";s:3:\"900\";s:16:\"auto_cache_delay\";s:3:\"500\";s:22:\"auto_cache_sitemap_url\";s:11:\"sitemap.xml\";s:26:\"auto_cache_ms_children_too\";s:1:\"0\";s:21:\"auto_cache_other_urls\";s:0:\"\";s:21:\"auto_cache_user_agent\";s:9:\"WordPress\";s:31:\"htaccess_browser_caching_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htaccess_gzip_enable\";s:1:\"0\";s:32:\"htaccess_enforce_exact_host_name\";s:1:\"0\";s:31:\"htaccess_enforce_canonical_urls\";s:1:\"0\";s:36:\"htaccess_access_control_allow_origin\";s:1:\"0\";s:10:\"cdn_enable\";s:1:\"0\";s:8:\"cdn_host\";s:0:\"\";s:9:\"cdn_hosts\";s:0:\"\";s:20:\"cdn_invalidation_var\";s:2:\"iv\";s:24:\"cdn_invalidation_counter\";s:1:\"1\";s:12:\"cdn_over_ssl\";s:1:\"0\";s:18:\"cdn_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:26:\"cdn_whitelisted_extensions\";s:0:\"\";s:26:\"cdn_blacklisted_extensions\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_whitelisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_blacklisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:12:\"stats_enable\";s:1:\"1\";s:22:\"stats_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:26:\"stats_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:36:\"dir_stats_auto_refresh_max_resources\";s:4:\"1500\";s:22:\"dir_stats_refresh_time\";s:10:\"15
minutes\";s:22:\"dir_stats_history_days\";s:2:\"30\";s:16:\"pro_update_check\";s:1:\"1\";s:23:\"pro_update_check_stable\";s:1:\"1\";s:21:\"last_pro_update_check\";s:1:\"0\";s:18:\"latest_pro_version\";s:6:\"170220\";s:18:\"latest_pro_package\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_username\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_password\";s:0:\"\";s:22:\"pro_auto_update_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"last_pro_stats_log\";s:1:\"0\";s:21:\"uninstall_on_deletion\";s:1:\"0\";}',
`autoload` = 'no' WHERE `option_name` = 'comet_cache_options';
0.0889 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.0699 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.7160 [ms]

		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM lifehacks_posts
		WHERE post_name IN ('girl-diy-23-smart-bathroom-hacks-you-cant-miss-simple-life-hacks-diy-crafts-by-t-studio')
		AND post_type IN ('page','attachment')
	;
0.5441 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name =
'girl-diy-23-smart-bathroom-hacks-you-cant-miss-simple-life-hacks-diy-crafts-by-t-studio' AND lifehacks_posts.post_type = 'post' ORDER BY
lifehacks_posts.post_date DESC ;
2.4722 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (23986) ORDER BY t.name ASC ;
0.4621 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23986) ORDER BY meta_id ASC;
0.1600 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
0.0880 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_repeat_ad' LIMIT 1;
0.0839 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
0.0770 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
0.0780 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
0.1371 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1' LIMIT 1;
0.2460 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
0.0901 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
0.0851 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
0.0710 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_random_status' LIMIT 1;
0.2179 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23988 LIMIT 1;
0.2398 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23988) ORDER BY meta_id ASC;
1.3049 [ms]

		SELECT comment_approved, COUNT( * ) AS total
		FROM lifehacks_comments
		WHERE comment_post_ID = 23986
		GROUP BY comment_approved
	;
0.3030 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
0.2048 [ms]
SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.3800 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
0.4499 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
0.4120 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
0.2079 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
0.5078 [ms]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN
(23986) ORDER BY t.name ASC ;
0.1140 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1) ORDER BY meta_id ASC;
0.1650 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23986;
0.2241 [ms]
SELECT COUNT(*) FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23986 AND (rating_ip = 'b46b030f8d0ad4e9bb5e497f274aa3ae' OR rating_ip = '3.91.157.213');
1.1120 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name = 'cc1db128f73ca3b6b33be6fe9ab2ce86' AND
lifehacks_posts.post_type = 'oembed_cache' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC ;
0.6750 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_aoa WHERE status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
0.4921 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,1 ) ;
55.5680 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID NOT IN (23986) AND ( 
 lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,95)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3;
0.1349 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (15307,23595,2032);
0.1168 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23986;
0.4251 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (15307) ORDER
BY t.name ASC ;
0.2718 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15307) ORDER BY meta_id ASC;
0.3860 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (15307) ORDER BY
t.name ASC ;
1.1120 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (15307) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1349 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(16132,3083,367,22521,14693,16134,662,73,14708,12406,279,16431,25178,14517,7085,24526,15073,23957,7995,23693,112,25176,7393,13284,18943,14387,25177,181,12614,14946,1133,18942,229,16133,24771,16232)
ORDER BY meta_id ASC;
0.0989 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15309 LIMIT 1;
0.0939 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15309) ORDER BY meta_id ASC;
1.3800 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (23595) ORDER
BY t.name ASC ;
0.2241 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23595) ORDER BY meta_id ASC;
0.4368 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (23595) ORDER BY
t.name ASC ;
0.7648 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (23595) ORDER BY
t.name ASC ;
0.2720 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(22717,13946,14076,22713,32167,21939,32166,14565,22718,5732,1983,23147,1559,31457,5727,22714,32171,2484,23146,3450) ORDER BY meta_id ASC;
0.1910 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23597 LIMIT 1;
0.2019 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23597) ORDER BY meta_id ASC;
0.7200 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (2032) ORDER
BY t.name ASC ;
0.2961 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (2032) ORDER BY meta_id ASC;
0.3271 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (2032) ORDER BY
t.name ASC ;
0.5190 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (2032) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1378 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (579,378,2112,1393) ORDER BY meta_id ASC;
0.1662 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 2033 LIMIT 1;
0.1440 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (2033) ORDER BY meta_id ASC;
1.8690 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23986 AND
comment_parent = 0 ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.2651 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(220793,220814,220797,220787,220772,220836,220808,220803,220823,220820,220838,220781,220827,220777,220835,220839,220822,220796,220780);
0.6270 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23986 AND comment_parent IN (
220793,220814,220797,220787,220772,220836,220808,220803,220823,220820,220838,220781,220827,220777,220835,220839,220822,220796,220780 ) ORDER BY
lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.3800 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(220792,220791,220795,220794,220807,220806,220776,220819,220775,220774,220773,220818,220837,220817,220790,220816,220815,220826,220779,220802,220778,220789,220805,220825,220801,220800,220804,220830,220829,220813,220812,220811,220788,220821,220786,220828,220799,220785,220798,220784,220783,220782,220810,220809,220824);
0.6330 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23986 AND comment_parent IN (
220792,220791,220795,220794,220807,220806,220776,220819,220775,220774,220773,220818,220837,220817,220790,220816,220815,220826,220779,220802,220778,220789,220805,220825,220801,220800,220804,220830,220829,220813,220812,220811,220788,220821,220786,220828,220799,220785,220798,220784,220783,220782,220810,220809,220824
) ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
14.1981 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
0.0801 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.2789 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (25691,25694,25653,25617,25623);
4.0798 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (25617, 25623, 25653, 25691, 25694) ORDER BY t.name ASC ;
0.5600 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25617,25623,25653,25691,25694) ORDER BY meta_id ASC;
0.0820 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23986;
0.0980 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 25693 LIMIT 1;
0.0830 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25693) ORDER BY meta_id ASC;
0.0789 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 25696 LIMIT 1;
0.0849 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25696) ORDER BY meta_id ASC;
0.1140 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 25655 LIMIT 1;
0.0942 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25655) ORDER BY meta_id ASC;
0.2081 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 25619 LIMIT 1;
0.1988 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25619) ORDER BY meta_id ASC;
0.0992 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 25625 LIMIT 1;
0.1140 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (25625) ORDER BY meta_id ASC;
13.6330 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
0.0660 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.1941 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
2.3470 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
1.2400 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
0.1271 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23986;
0.1159 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
0.1462 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
0.1531 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
0.1380 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
0.2871 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
0.1390 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
0.1330 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
0.1390 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
0.1321 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
0.1431 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
39.2330 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.1440 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(14735,386,130,14947,2920,2961,13554,349,123,13305,532,193,12618,20855,20654,1720,353,13557,352,13453,180,867,14483,422,283,564,13016) ORDER BY
meta_id ASC;
324.4040 [ms]
SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
0.5751 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,25030,983,3055);
7.6931 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4447, 25030) ORDER BY t.name ASC ;
2.1799 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4447,25030) ORDER BY meta_id ASC;
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 98 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 326 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxTabs has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-tabs.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxVideo has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-video.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxPosts has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-posts.php