Girl DIY! 23 SMART BATHROOM HACKS YOU CAN’T MISS! Simple Life Hacks & DIY Crafts by T-studio

2,040,009 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7,705 votes, average: 3.64 out of 5)
Loading...

You may also like...

39 Responses

 1. Mai Mèo says:

  Bắt trước 5minute

 2. Viet Cao says:

  Chắc không nghĩ được video gì nên bắt trước chứ gì

 3. trang nguyễn says:

  Kenh nay toan bat chuoc

 4. devi s says:

  5 min craft this have been copied 😈😈why?!

 5. Kim Hoa says:

  đó là của 5-Minutes Craft

 6. Lebinh Trinh says:

  Cái thứ bắt chước sao ko tự nghĩ ra rồi làm đi cứ thích bắt chước người khác

  • Vinh Trần says:

   Cô ơi! Nhìn avatar cũng thấy cô có tuổi rộ mà sao nc nghe trẻ trâu thế nhỉ? Cho dù có là bắt chước đi chăng nữa thì ngta đã làm ra cái video khác chứ k hề reup lại video của 5 minutes . Không xem thì đừng nói. Mà đã vào xem rồi thì cũng đừng nói. Chủ kênh đã làm video cho cô xem rồi. Xem miễn phí đấy cô ạ! Thân gửi cô.

  • Vinh Trần says:

   +Lebinh Trinh ủa vậy ngta copy clip hay bắt chước thì liên quan gì đến cô. Cô có tuổi rồi thì nên nói chuyện ntn để con cháu nó noi gương theo cô ạ!

  • Lebinh Trinh says:

   +Vinh Trần đây là nick của mẹ tao nhưng tao thích nói đó rồi sao roof làm gì nhau

  • Vinh Trần says:

   +Lebinh Trinh vậy tội nghiệp mẹ em ghê đó em gái hoặc em trai ạ!

  • Lebinh Trinh says:

   +Vinh Trần con gái lớn còn 6 đứa em nữa

 7. Nam Đặng says:

  Bắt chước 5 minutes craft

 8. mariana ortiz says:

  Copy of 5-min crafts

 9. Hayli07 Gymnastics/contortion/acting says:

  You are a copy cat 5minute crafts created that video first you looked at their videos to get those videos

 10. Jessica Alfante says:

  Thats 5 minutes craft hacks and diy

 11. hazel trinidad says:

  U forever copy the 5-min craft

 12. Lalljeet Singh says:

  Whole copy of 5 min craft

 13. Wrannifer Taguba says:

  Copy 5 minute crafts

 14. hey_its_ me says:

  You copied 5_crafs

 15. Naricar Palma says:

  You just copy the 5 minute craft
  Lol

 16. Kate Avila says:

  They are just copying the 5 minute craft

 17. chanel paris says:

  You copied the vid from 5 min crafts!😠😠😠

 18. Ayesha Rafiqua says:

  You copied 5 minute craft

 19. Lizy Chayalashvili says:

  This is 5 minute crafts and why

 20. Aliphapmei Langi says:

  5 minutes craft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Globals Profiler (676.72 ms) SQL (118 queries in 452.39 ms) Errors (5) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.2.15 (CentOS)',
 'REQUEST_URI' => '/girl-diy-23-smart-bathroom-hacks-you-cant-miss-simple-life-hacks-diy-crafts-by-t-studio/',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'HTTP_HOST' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'HTTP_CONNECTION' => 'keep-alive',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_FROM' => 'googlebot(at)googlebot.com',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip,deflate,br',
 'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 23 Dec 2018 18:58:43 GMT',
 'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.cleverlifehacks.com Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'SERVER_ADDR' => '216.155.156.110',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '66.249.66.194',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@cleverlifehacks.com',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '61525',
 'REDIRECT_URL' => '/girl-diy-23-smart-bathroom-hacks-you-cant-miss-simple-life-hacks-diy-crafts-by-t-studio/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1547929459.201,
 'REQUEST_TIME' => 1547929459,
);

Profiler Initiaded0.0000 ms20272 kB
Profiler Noise0.0088 ms20272 kB
Profiler Stopped676.7199 ms36047 kB
0.4311 [ms]
SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
0.0870 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
1.1642 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
0.2389 [ms]
SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
0.0920 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
0.0720 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
0.0699 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
0.0682 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
0.0761 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
0.0710 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
0.1490 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
0.0851 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
0.1731 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.0801 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
0.1040 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
0.0870 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
0.3769 [ms]
SHOW FULL COLUMNS FROM `lifehacks_options`;
0.6900 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:17:{i:1547930687;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1547932290;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1547937131;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547939479;a:1:{s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547946928;a:1:{s:18:\"aps_auto_post_hook\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:12:\"aps_schedule\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:15558;}}}i:1547962619;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547964807;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547964808;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547968692;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547971641;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547982679;a:1:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548001160;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548007151;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548008764;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548009877;a:1:{s:24:\"video_link_checker_event\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:12:\"vlc_schedule\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548011608;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.6590 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:18:{i:1547929519;a:1:{s:25:\"_cron_comet_cache_cleanup\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1547930687;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1547932290;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1547937131;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547939479;a:1:{s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547946928;a:1:{s:18:\"aps_auto_post_hook\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:12:\"aps_schedule\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:15558;}}}i:1547962619;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547964807;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547964808;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547968692;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547971641;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1547982679;a:1:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548001160;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548007151;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548008764;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548009877;a:1:{s:24:\"video_link_checker_event\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:12:\"vlc_schedule\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1548011608;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.6709 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:104:{s:7:\"version\";s:6:\"170220\";s:8:\"welcomed\";s:1:\"0\";s:11:\"crons_setup\";s:10:\"1547929459\";s:24:\"crons_setup_on_namespace\";s:34:\"WebSharks\\CometCache\\Traits\\Plugin\";s:39:\"crons_setup_with_cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:32:\"crons_setup_on_wp_with_schedules\";s:40:\"86bb10b01de1b3c94a08f917520483e78db44a60\";s:6:\"enable\";s:1:\"1\";s:16:\"debugging_enable\";s:1:\"1\";s:8:\"base_dir\";s:17:\"cache/comet-cache\";s:13:\"cache_max_age\";s:6:\"7
days\";s:44:\"cache_max_age_disable_if_load_average_is_gte\";s:0:\"\";s:22:\"cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:27:\"change_notifications_enable\";s:1:\"1\";s:28:\"cache_clear_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:36:\"cache_clear_admin_bar_options_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:22:\"cache_clear_cdn_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_opcache_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_s2clean_enable\";s:1:\"0\";s:21:\"cache_clear_eval_code\";s:0:\"\";s:16:\"cache_clear_urls\";s:0:\"\";s:29:\"cache_clear_transients_enable\";s:1:\"0\";s:28:\"cache_clear_xml_feeds_enable\";s:1:\"1\";s:31:\"cache_clear_xml_sitemaps_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_xml_sitemap_patterns\";s:14:\"/sitemap**.xml\";s:28:\"cache_clear_home_page_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_posts_page_enable\";s:1:\"1\";s:35:\"cache_clear_custom_post_type_enable\";s:1:\"1\";s:30:\"cache_clear_author_page_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_category_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_post_tag_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_term_other_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_date_archives_enable\";s:1:\"1\";s:23:\"allow_client_side_cache\";s:1:\"0\";s:14:\"when_logged_in\";s:1:\"0\";s:12:\"get_requests\";s:1:\"0\";s:23:\"ignore_get_request_vars\";s:5:\"utm_*\";s:12:\"feeds_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_404_requests\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_nonce_values\";s:1:\"0\";s:33:\"cache_nonce_values_when_logged_in\";s:1:\"1\";s:13:\"exclude_hosts\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_uris\";s:0:\"\";s:24:\"exclude_client_side_uris\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_refs\";s:0:\"\";s:14:\"exclude_agents\";s:13:\"w3c_validator\";s:12:\"version_salt\";s:0:\"\";s:20:\"mobile_adaptive_salt\";s:36:\"os.name
+ device.type +
browser.name\";s:27:\"mobile_adaptive_salt_enable\";s:1:\"0\";s:24:\"ua_info_last_data_update\";s:1:\"0\";s:12:\"htmlc_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htmlc_css_exclusions\";s:34:\"id=\'rs-plugin-settings-inline-css\'\";s:19:\"htmlc_js_exclusions\";s:5:\".php?\";s:20:\"htmlc_uri_exclusions\";s:0:\"\";s:27:\"htmlc_cache_expiration_time\";s:7:\"14
days\";s:36:\"htmlc_compress_combine_head_body_css\";s:1:\"1\";s:30:\"htmlc_compress_combine_head_js\";s:1:\"1\";s:32:\"htmlc_compress_combine_footer_js\";s:1:\"1\";s:36:\"htmlc_compress_combine_remote_css_js\";s:1:\"1\";s:29:\"htmlc_compress_inline_js_code\";s:1:\"1\";s:23:\"htmlc_compress_css_code\";s:1:\"1\";s:22:\"htmlc_compress_js_code\";s:1:\"1\";s:24:\"htmlc_compress_html_code\";s:1:\"1\";s:27:\"htmlc_amp_exclusions_enable\";s:1:\"1\";s:20:\"htmlc_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:17:\"auto_cache_enable\";s:1:\"0\";s:19:\"auto_cache_max_time\";s:3:\"900\";s:16:\"auto_cache_delay\";s:3:\"500\";s:22:\"auto_cache_sitemap_url\";s:11:\"sitemap.xml\";s:26:\"auto_cache_ms_children_too\";s:1:\"0\";s:21:\"auto_cache_other_urls\";s:0:\"\";s:21:\"auto_cache_user_agent\";s:9:\"WordPress\";s:31:\"htaccess_browser_caching_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htaccess_gzip_enable\";s:1:\"0\";s:32:\"htaccess_enforce_exact_host_name\";s:1:\"0\";s:31:\"htaccess_enforce_canonical_urls\";s:1:\"0\";s:36:\"htaccess_access_control_allow_origin\";s:1:\"0\";s:10:\"cdn_enable\";s:1:\"0\";s:8:\"cdn_host\";s:0:\"\";s:9:\"cdn_hosts\";s:0:\"\";s:20:\"cdn_invalidation_var\";s:2:\"iv\";s:24:\"cdn_invalidation_counter\";s:1:\"1\";s:12:\"cdn_over_ssl\";s:1:\"0\";s:18:\"cdn_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:26:\"cdn_whitelisted_extensions\";s:0:\"\";s:26:\"cdn_blacklisted_extensions\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_whitelisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_blacklisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:12:\"stats_enable\";s:1:\"1\";s:22:\"stats_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:26:\"stats_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:36:\"dir_stats_auto_refresh_max_resources\";s:4:\"1500\";s:22:\"dir_stats_refresh_time\";s:10:\"15
minutes\";s:22:\"dir_stats_history_days\";s:2:\"30\";s:16:\"pro_update_check\";s:1:\"1\";s:23:\"pro_update_check_stable\";s:1:\"1\";s:21:\"last_pro_update_check\";s:1:\"0\";s:18:\"latest_pro_version\";s:6:\"170220\";s:18:\"latest_pro_package\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_username\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_password\";s:0:\"\";s:22:\"pro_auto_update_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"last_pro_stats_log\";s:1:\"0\";s:21:\"uninstall_on_deletion\";s:1:\"0\";}',
`autoload` = 'no' WHERE `option_name` = 'comet_cache_options';
0.1190 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.0989 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.8280 [ms]

		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM lifehacks_posts
		WHERE post_name IN ('girl-diy-23-smart-bathroom-hacks-you-cant-miss-simple-life-hacks-diy-crafts-by-t-studio')
		AND post_type IN ('page','attachment')
	;
0.7019 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name =
'girl-diy-23-smart-bathroom-hacks-you-cant-miss-simple-life-hacks-diy-crafts-by-t-studio' AND lifehacks_posts.post_type = 'post' ORDER BY
lifehacks_posts.post_date DESC ;
3.0589 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (22650) ORDER BY t.name ASC ;
0.4539 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22650) ORDER BY meta_id ASC;
0.1159 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
0.0949 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
0.0951 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
0.0958 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
0.1671 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1';
0.2539 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
0.0992 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
0.0939 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_mobile_ads' LIMIT 1;
0.0899 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
0.0911 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_random_status' LIMIT 1;
0.1571 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 22652 LIMIT 1;
0.1900 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22652) ORDER BY meta_id ASC;
0.2561 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
0.2060 [ms]
SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.3581 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
0.3021 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
0.2828 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
0.1569 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
0.3881 [ms]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN
(22650) ORDER BY t.name ASC ;
0.0901 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1) ORDER BY meta_id ASC;
0.1299 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22650;
0.1121 [ms]
SELECT COUNT(*) FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22650 AND (rating_ip = '28e7cc15abbed45f710fc2649921644d' OR rating_ip = '66.249.66.194');
0.5310 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name = '34c92e543738203ae0c6937af74402b3' AND
lifehacks_posts.post_type = 'oembed_cache' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC ;
0.3531 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_aoa WHERE status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
0.1981 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,1 ) ;
49.3748 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID NOT IN (22650) AND ( 
 lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,95)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3;
0.2029 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1947,1239,6626);
0.1211 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22650;
0.4790 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (1947) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3481 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (1947) ORDER BY meta_id ASC;
0.4590 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (1947) ORDER BY
t.name ASC ;
0.6440 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (1947) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1340 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (579,716,378,1727,2802,1395,1614,2688,629,585) ORDER BY meta_id ASC;
0.1330 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 1948 LIMIT 1;
0.1280 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (1948) ORDER BY meta_id ASC;
0.4060 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (1239) ORDER
BY t.name ASC ;
0.2840 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (1239) ORDER BY meta_id ASC;
0.4389 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (1239) ORDER BY
t.name ASC ;
0.4811 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (1239) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1130 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (73,1816,1819,1690,1818) ORDER BY meta_id ASC;
0.1309 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 1240 LIMIT 1;
0.1261 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (1240) ORDER BY meta_id ASC;
0.4101 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (6626) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3309 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (6626) ORDER BY meta_id ASC;
0.4840 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (6626) ORDER BY
t.name ASC ;
1.0841 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (6626) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1252 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (11299,2838,3048,618,11298,11204,2867,11300,7978,9429) ORDER BY meta_id
ASC;
0.1311 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 6627 LIMIT 1;
0.1640 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (6627) ORDER BY meta_id ASC;
1.2691 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22650 AND
comment_parent = 0 ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.2170 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(203212,203224,203230,203247,203222,203239,203218,203246,203248,203235,203229,203238,203236,203245,203226,203221,203228,203227,203223,203237);
0.8249 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22650 AND comment_parent IN (
203212,203224,203230,203247,203222,203239,203218,203246,203248,203235,203229,203238,203236,203245,203226,203221,203228,203227,203223,203237 ) ORDER
BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.2220 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(203234,203233,203232,203244,203220,203243,203242,203241,203240,203219,203217,203216,203215,203231,203214,203225,203250,203249,203213);
0.3059 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 22650 AND comment_parent IN (
203234,203233,203232,203244,203220,203243,203242,203241,203240,203219,203217,203216,203215,203231,203214,203225,203250,203249,203213 ) ORDER BY
lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
4.6380 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
0.0391 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.5622 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (23256,23286,23253,23250,23259);
5.0509 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (23250, 23253, 23256, 23259, 23286) ORDER BY t.name ASC ;
0.7939 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23250,23253,23256,23259,23286) ORDER BY meta_id ASC;
0.1431 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22650;
0.1881 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23258 LIMIT 1;
0.1130 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23258) ORDER BY meta_id ASC;
0.1631 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23288 LIMIT 1;
0.0882 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23288) ORDER BY meta_id ASC;
0.0899 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23255 LIMIT 1;
0.1090 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23255) ORDER BY meta_id ASC;
0.1111 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23252 LIMIT 1;
0.1080 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23252) ORDER BY meta_id ASC;
0.1330 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23261 LIMIT 1;
0.1121 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23261) ORDER BY meta_id ASC;
41.7309 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
0.0648 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.2320 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
4.9188 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
0.9451 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
0.1841 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 22650;
0.1340 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
0.1419 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
0.2100 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
0.1359 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
0.1371 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
0.7188 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
0.1469 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
0.1070 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
0.1090 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
0.0951 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
28.2600 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.2379 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(14565,14693,14946,15073,181,367,14517,662,16133,229,16134,14735,16431,16132,1133,18942,18943,386,130,14947,2961,2920,13554,349,193,13305,532,12618,1720,13557,13453,180,867,352,353,283,564,14483,123,422,13016,132,12581)
ORDER BY meta_id ASC;
282.5990 [ms]
SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
0.4580 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,983,3055,4071);
2.1141 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4071, 4447) ORDER BY t.name ASC ;
1.0791 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4071,4447) ORDER BY meta_id ASC;
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 98 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 326 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxTabs has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-tabs.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxVideo has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-video.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxPosts has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-posts.php