Girl DIY! 23 SMART BEAUTY HACKS FOR PERFECT SKIN! Beauty Life Hacks for Girls & Women by T-studio

2,099,666 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9,341 votes, average: 3.55 out of 5)
Loading...

You may also like...

39 Responses

 1. Lâm Hoa says:

  A chị kh có ý tưởng hả sao bắt chước hoài v😑

 2. Nguyen Duc says:

  Có phải T – SUDIO và 5 MINUTE CRAFTS là một ???????????????

 3. بيبي says:

  5 minute crafts copy😂😂😏😏😏🤔🤔😮😮

 4. Yến Khoa says:

  Loz lập kênh ăn cắp ý tưởng cua ngt ko loz

  • Once Twice says:

   Biết là vậy nhưng bạn cx ko nên chửi như vậy nhé
   Ko chỉ 1 kênh này đâu còn nhiều kênh khác lấy ý tưởng nx

  • Bé My says:

   Yến Khoa
   Thì nó phải truyền khắp nơi khắp kênh để càng thêm nhiều người biết chứ, có mỗi kênh làm thì làm sao nhiều người biết đc

 5. Thuận Võ says:

  Trùng hợp and ý tưởng cx là của người ta à mấy bạn ☺☺☺☺😞

 6. vkook nguyễn says:

  Bắt chước 5 Minute Crafts mà lại còn viết bằng anh nữa

 7. Lucas Gamer says:

  Vãi bcs ở đoạn 2:24

 8. nana chano nana chano says:

  Bà này bựa thạt lấy bcs xài luôn

 9. Franklin Stoeckel says:

  Why. Why is there a condom in on of the life hacks?

 10. DailyGacha _AndPotatoFriends says:

  Are koreans that much of a lover of toothpaste?!

 11. Loan Huynh says:

  5 minute crafts copy

 12. R Sidhu says:

  Cool things

 13. Eros Andrei Capistrano says:

  Your so beutifull

 14. 시윤tv says:

  I love you~^ ^

 15. 霜糖為花椰菜 says:

  妳在學5分鐘DlY

 16. Dil Lopchan says:

  They are cheater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Globals Profiler (689.33 ms) SQL (122 queries in 521.22 ms) Errors (2) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.2.15 (CentOS)',
 'REQUEST_URI' => '/girl-diy-23-smart-beauty-hacks-for-perfect-skin-beauty-life-hacks-for-girls-women-by-t-studio-2/',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'HTTP_CACHE_CONTROL' => 'no-cache',
 'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
 'HTTP_PRAGMA' => 'no-cache',
 'HTTP_ACCEPT' => '*/*',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip, deflate',
 'HTTP_FROM' => 'bingbot(at)microsoft.com',
 'HTTP_HOST' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)',
 'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.cleverlifehacks.com Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'SERVER_ADDR' => '216.155.156.110',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '40.77.167.114',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@cleverlifehacks.com',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '9758',
 'REDIRECT_URL' => '/girl-diy-23-smart-beauty-hacks-for-perfect-skin-beauty-life-hacks-for-girls-women-by-t-studio-2/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1563271746.57,
 'REQUEST_TIME' => 1563271746,
);

Profiler Initiaded0.0000 ms3321 kB
Profiler Noise0.0129 ms3322 kB
Profiler Stopped689.3280 ms8940 kB
0.7241 [ms]
SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
0.1230 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
2.4529 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
0.5789 [ms]
SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
0.1199 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
0.1349 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
0.2029 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
0.1459 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
0.1271 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_minify_excluded' LIMIT 1;
0.2098 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
0.2091 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
0.2098 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-allow-users' LIMIT 1;
0.1359 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-replace' LIMIT 1;
0.2348 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
0.1161 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
0.2310 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.1881 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
0.1900 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
0.1230 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
0.6549 [ms]
SHOW FULL COLUMNS FROM `lifehacks_options`;
1.2288 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:21:{i:1563271470;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"7f1990d7281b79946288c472ace1cf41\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";s:1:\"1\";}s:8:\"interval\";i:7704;}}}i:1563271515;a:1:{s:37:\"puc_cron_check_updates-wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563271890;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1563273131;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563273742;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"cb57cf94403d7d206406926bd8bd1271\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";i:1;}s:8:\"interval\";i:11484;}}}i:1563275479;a:2:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563286892;a:1:{s:32:\"recovery_mode_clean_expired_keys\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563293960;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563298619;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563299951;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563300807;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563300808;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563301564;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563303068;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563304408;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563304692;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563307094;a:1:{s:42:\"puc_cron_check_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563307641;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563309887;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563311169;a:1:{s:24:\"video_link_checker_event\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:12:\"vlc_schedule\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
1.0030 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:22:{i:1563271470;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"7f1990d7281b79946288c472ace1cf41\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";s:1:\"1\";}s:8:\"interval\";i:7704;}}}i:1563271515;a:1:{s:37:\"puc_cron_check_updates-wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563271806;a:1:{s:25:\"_cron_comet_cache_cleanup\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1563271890;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1563273131;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563273742;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"cb57cf94403d7d206406926bd8bd1271\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";i:1;}s:8:\"interval\";i:11484;}}}i:1563275479;a:2:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563286892;a:1:{s:32:\"recovery_mode_clean_expired_keys\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563293960;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563298619;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563299951;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563300807;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563300808;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563301564;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563303068;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563304408;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563304692;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563307094;a:1:{s:42:\"puc_cron_check_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563307641;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1563309887;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1563311169;a:1:{s:24:\"video_link_checker_event\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:12:\"vlc_schedule\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.9520 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:104:{s:7:\"version\";s:6:\"170220\";s:8:\"welcomed\";s:1:\"0\";s:11:\"crons_setup\";s:10:\"1563271746\";s:24:\"crons_setup_on_namespace\";s:34:\"WebSharks\\CometCache\\Traits\\Plugin\";s:39:\"crons_setup_with_cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:32:\"crons_setup_on_wp_with_schedules\";s:40:\"908d36b04861602a9b88843253fe9d8a37c67946\";s:6:\"enable\";s:1:\"1\";s:16:\"debugging_enable\";s:1:\"1\";s:8:\"base_dir\";s:17:\"cache/comet-cache\";s:13:\"cache_max_age\";s:6:\"7
days\";s:44:\"cache_max_age_disable_if_load_average_is_gte\";s:0:\"\";s:22:\"cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:27:\"change_notifications_enable\";s:1:\"1\";s:28:\"cache_clear_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:36:\"cache_clear_admin_bar_options_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:22:\"cache_clear_cdn_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_opcache_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_s2clean_enable\";s:1:\"0\";s:21:\"cache_clear_eval_code\";s:0:\"\";s:16:\"cache_clear_urls\";s:0:\"\";s:29:\"cache_clear_transients_enable\";s:1:\"0\";s:28:\"cache_clear_xml_feeds_enable\";s:1:\"1\";s:31:\"cache_clear_xml_sitemaps_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_xml_sitemap_patterns\";s:14:\"/sitemap**.xml\";s:28:\"cache_clear_home_page_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_posts_page_enable\";s:1:\"1\";s:35:\"cache_clear_custom_post_type_enable\";s:1:\"1\";s:30:\"cache_clear_author_page_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_category_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_post_tag_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_term_other_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_date_archives_enable\";s:1:\"1\";s:23:\"allow_client_side_cache\";s:1:\"0\";s:14:\"when_logged_in\";s:1:\"0\";s:12:\"get_requests\";s:1:\"0\";s:23:\"ignore_get_request_vars\";s:5:\"utm_*\";s:12:\"feeds_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_404_requests\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_nonce_values\";s:1:\"0\";s:33:\"cache_nonce_values_when_logged_in\";s:1:\"1\";s:13:\"exclude_hosts\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_uris\";s:0:\"\";s:24:\"exclude_client_side_uris\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_refs\";s:0:\"\";s:14:\"exclude_agents\";s:13:\"w3c_validator\";s:12:\"version_salt\";s:0:\"\";s:20:\"mobile_adaptive_salt\";s:36:\"os.name
+ device.type +
browser.name\";s:27:\"mobile_adaptive_salt_enable\";s:1:\"0\";s:24:\"ua_info_last_data_update\";s:1:\"0\";s:12:\"htmlc_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htmlc_css_exclusions\";s:34:\"id=\'rs-plugin-settings-inline-css\'\";s:19:\"htmlc_js_exclusions\";s:5:\".php?\";s:20:\"htmlc_uri_exclusions\";s:0:\"\";s:27:\"htmlc_cache_expiration_time\";s:7:\"14
days\";s:36:\"htmlc_compress_combine_head_body_css\";s:1:\"1\";s:30:\"htmlc_compress_combine_head_js\";s:1:\"1\";s:32:\"htmlc_compress_combine_footer_js\";s:1:\"1\";s:36:\"htmlc_compress_combine_remote_css_js\";s:1:\"1\";s:29:\"htmlc_compress_inline_js_code\";s:1:\"1\";s:23:\"htmlc_compress_css_code\";s:1:\"1\";s:22:\"htmlc_compress_js_code\";s:1:\"1\";s:24:\"htmlc_compress_html_code\";s:1:\"1\";s:27:\"htmlc_amp_exclusions_enable\";s:1:\"1\";s:20:\"htmlc_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:17:\"auto_cache_enable\";s:1:\"0\";s:19:\"auto_cache_max_time\";s:3:\"900\";s:16:\"auto_cache_delay\";s:3:\"500\";s:22:\"auto_cache_sitemap_url\";s:11:\"sitemap.xml\";s:26:\"auto_cache_ms_children_too\";s:1:\"0\";s:21:\"auto_cache_other_urls\";s:0:\"\";s:21:\"auto_cache_user_agent\";s:9:\"WordPress\";s:31:\"htaccess_browser_caching_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htaccess_gzip_enable\";s:1:\"0\";s:32:\"htaccess_enforce_exact_host_name\";s:1:\"0\";s:31:\"htaccess_enforce_canonical_urls\";s:1:\"0\";s:36:\"htaccess_access_control_allow_origin\";s:1:\"0\";s:10:\"cdn_enable\";s:1:\"0\";s:8:\"cdn_host\";s:0:\"\";s:9:\"cdn_hosts\";s:0:\"\";s:20:\"cdn_invalidation_var\";s:2:\"iv\";s:24:\"cdn_invalidation_counter\";s:1:\"1\";s:12:\"cdn_over_ssl\";s:1:\"0\";s:18:\"cdn_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:26:\"cdn_whitelisted_extensions\";s:0:\"\";s:26:\"cdn_blacklisted_extensions\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_whitelisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_blacklisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:12:\"stats_enable\";s:1:\"1\";s:22:\"stats_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:26:\"stats_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:36:\"dir_stats_auto_refresh_max_resources\";s:4:\"1500\";s:22:\"dir_stats_refresh_time\";s:10:\"15
minutes\";s:22:\"dir_stats_history_days\";s:2:\"30\";s:16:\"pro_update_check\";s:1:\"1\";s:23:\"pro_update_check_stable\";s:1:\"1\";s:21:\"last_pro_update_check\";s:1:\"0\";s:18:\"latest_pro_version\";s:6:\"170220\";s:18:\"latest_pro_package\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_username\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_password\";s:0:\"\";s:22:\"pro_auto_update_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"last_pro_stats_log\";s:1:\"0\";s:21:\"uninstall_on_deletion\";s:1:\"0\";}',
`autoload` = 'no' WHERE `option_name` = 'comet_cache_options';
0.1619 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.1202 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
2.0180 [ms]

		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM lifehacks_posts
		WHERE post_name IN ('girl-diy-23-smart-beauty-hacks-for-perfect-skin-beauty-life-hacks-for-girls-women-by-t-studio-2')
		AND post_type IN ('page','attachment')
	;
1.5399 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name =
'girl-diy-23-smart-beauty-hacks-for-perfect-skin-beauty-life-hacks-for-girls-women-by-t-studio-2' AND lifehacks_posts.post_type = 'post' ORDER BY
lifehacks_posts.post_date DESC ;
7.1089 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (24039) ORDER BY t.name ASC ;
0.8211 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24039) ORDER BY meta_id ASC;
0.2151 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
0.2120 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_repeat_ad' LIMIT 1;
0.1390 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
0.1528 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
0.1411 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
0.2959 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1' LIMIT 1;
0.5660 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
0.1760 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
0.1490 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
0.1431 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_random_status' LIMIT 1;
0.2370 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 24041 LIMIT 1;
0.2551 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24041) ORDER BY meta_id ASC;
1.6139 [ms]

		SELECT comment_approved, COUNT( * ) AS total
		FROM lifehacks_comments
		WHERE comment_post_ID = 24039
		GROUP BY comment_approved
	;
0.6590 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
0.4749 [ms]
SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.9151 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
0.7451 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
0.7091 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
0.3839 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
0.9270 [ms]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN
(24039) ORDER BY t.name ASC ;
0.1850 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1) ORDER BY meta_id ASC;
0.2902 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 24039;
0.2320 [ms]
SELECT COUNT(*) FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 24039 AND (rating_ip = '30272b2ff7a4d85621cd9b9ebdc45e46' OR rating_ip = '40.77.167.114');
1.2820 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name = '943deb4db897909379370a7e6c326a54' AND
lifehacks_posts.post_type = 'oembed_cache' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC ;
0.7920 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_aoa WHERE status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
0.4039 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,1 ) ;
67.9190 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID NOT IN (24039) AND ( 
 lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,95)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3;
0.2251 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (15781,22610,1145);
0.1240 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 24039;
0.5789 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (15781) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3920 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15781) ORDER BY meta_id ASC;
0.5519 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (15781) ORDER BY
t.name ASC ;
2.4850 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (15781) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1690 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(16132,24639,3083,8986,25740,19474,14341,1924,146,13151,25739,367,3406,22521,14693,16134,662,73,4340,19264,279,19471,16431,14517,14483,1065,3772,15073,23957,23693,24407,18943,24641,181,14946,1133,18942,229,16133,19473,2961,19867)
ORDER BY meta_id ASC;
0.1149 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15783 LIMIT 1;
0.0939 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15783) ORDER BY meta_id ASC;
0.3300 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (22610) ORDER
BY t.name ASC ;
0.7269 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22610) ORDER BY meta_id ASC;
0.5040 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (22610) ORDER BY
t.name ASC ;
1.5140 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (22610) ORDER BY
t.name ASC ;
0.2620 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(30662,79,14734,15888,15589,356,30660,30668,30659,30663,22676,19289,14735,30661,30656,30664,30666,7713,14565,30658,30665,23578,30667,30657,19689,14739,15587)
ORDER BY meta_id ASC;
0.1929 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 22612 LIMIT 1;
0.1972 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22612) ORDER BY meta_id ASC;
0.5829 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (1145) ORDER
BY t.name ASC ;
0.6859 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (1145) ORDER BY meta_id ASC;
0.7920 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (1145) ORDER BY
t.name ASC ;
0.8020 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (1145) ORDER BY
t.name ASC ;
0.2420 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1708,1710,1709,1704,1686,796,1706,1707,1705) ORDER BY meta_id ASC;
0.2818 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 1146 LIMIT 1;
0.2410 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (1146) ORDER BY meta_id ASC;
3.3100 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 24039 AND
comment_parent = 0 ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.4320 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(221408,221411,221398,221431,221410,221429,221402,221423,221427,221434,221426,221424,221419,221420,221421,221435,221428);
0.8960 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 24039 AND comment_parent IN (
221408,221411,221398,221431,221410,221429,221402,221423,221427,221434,221426,221424,221419,221420,221421,221435,221428 ) ORDER BY
lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.4160 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(221416,221415,221414,221401,221430,221400,221433,221407,221399,221409,221413,221412,221406,221432,221405,221404,221403,221425,221436,221422);
0.3669 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 24039 AND comment_parent IN (
221416,221415,221414,221401,221430,221400,221433,221407,221399,221409,221413,221412,221406,221432,221405,221404,221403,221425,221436,221422 ) ORDER
BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
7.9989 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
0.1059 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.3190 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (27212,27206,27197,27192,27187);
6.0480 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (27187, 27192, 27197, 27206, 27212) ORDER BY t.name ASC ;
0.8948 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27187,27192,27197,27206,27212) ORDER BY meta_id ASC;
0.2120 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 24039;
0.2141 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27214 LIMIT 1;
0.2060 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27214) ORDER BY meta_id ASC;
0.1299 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27209 LIMIT 1;
0.1972 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27209) ORDER BY meta_id ASC;
0.0958 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27199 LIMIT 1;
0.0920 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27199) ORDER BY meta_id ASC;
0.1249 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27194 LIMIT 1;
0.0989 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27194) ORDER BY meta_id ASC;
0.1261 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27190 LIMIT 1;
0.0968 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27190) ORDER BY meta_id ASC;
15.9969 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
0.0670 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.2000 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
2.6460 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
0.9320 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
0.1161 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 24039;
0.0992 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
0.0961 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
0.1268 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
0.0970 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
0.1252 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
0.1009 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
0.1340 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
0.1690 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
0.1080 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
0.1070 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
37.8809 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.2441 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(386,130,14947,2920,123,13554,20855,20654,349,532,13305,193,12618,353,1720,13557,352,422,180,13453,867,378,283,564,13016) ORDER BY meta_id ASC;
319.1280 [ms]
SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
0.2570 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,25030,983,3055);
2.9659 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4447, 25030) ORDER BY t.name ASC ;
2.8720 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4447,25030) ORDER BY meta_id ASC;
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 98 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 326 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php