Girl DIY! 23 SMART MAKEUP LIFE HACKS FOR PERFECT BEAUTY! Makeup Tutorial & Makeup Hacks by T-studio

660,108 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3,418 votes, average: 3.54 out of 5)
Loading...

You may also like...

43 Responses

 1. tincharm hilario rana says:

  copiying 5 minutes Craft and troom troom

 2. Ngọc Ánh says:

  Xem thứ 3

 3. Erlina Regida says:

  Don’t use the hack of 5 minutes craft

 4. Phúc Nguyễn Chamel says:

  May chi hom nay nhin giong con trai qua ba nhi oi

 5. tran ngoc says:

  Nhái mà bày đặt

 6. that girl says:

  Sao mấy người này thích mặt đồ hở khi quay quá vậy😠

 7. Hung Duong says:

  người Việt mà cứ làm như mình là người nước Mĩ Ko bằng vậy

 8. Tin Official says:

  Hai người hôn rồi mà bị hôn lại nửa

 9. Rahul K says:

  You copy from 5 minutes crafts

 10. Ngan Bui says:

  Kiểu trang điểm thứ 2 nhìn kì quá

 11. Samantha Z says:

  At 1:45 she look like a boy

 12. Mai Khôi says:

  Mấy con trang điểm xấu quắt mà bày đặc chỉ người ta ra đường cho họ cừi cho ai

 13. minh khuê nguyễn says:

  Copy 5 minutes craft không, hay ho gì.

 14. Chi Play Girl says:

  Tui thấy kênh này cũng có lấy ý tưởng bên kênh 5 minutes craft cũng có tự sáng tạo những cách làm rất hay
  Chúc kênh phát triển nhé

 15. Mai Lê says:

  Sao có nhiều người cắt tóc ngắn vậy

 16. Ka Ka Chanel says:

  Thử là m.n bn coi lm video cực khổ r đọc comet ns bắt chước cảm xúc ra sao? Nếu ko coi thì biến đừng comet v chứ

 17. chị CANO says:

  Người ta chỉ lấy ý tưởng chứ tui thấy quay vầy cực hơn 5 minute craft nhìu lun ak toàn là có ngoài trời. LIKE ĐỂ LÊN TOP CHO MẤY CON CHÓ NGU SI MÀ TỎ RA NGUY HIỂM THẤY CHO BỚT SỦA 😏😏😏

 18. Cho Ngan says:

  Chị rất đẹp

 19. My han Tran says:

  Ko coi thì cút ok ở đó mà nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Globals Profiler (767.92 ms) SQL (120 queries in 557.56 ms) Errors (5) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.2.15 (CentOS)',
 'REQUEST_URI' => '/girl-diy-23-smart-makeup-life-hacks-for-perfect-beauty-makeup-tutorial-makeup-hacks-by-t-studio/',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'HTTP_CACHE_CONTROL' => 'no-cache',
 'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
 'HTTP_PRAGMA' => 'no-cache',
 'HTTP_ACCEPT' => '*/*',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip, deflate',
 'HTTP_FROM' => 'bingbot(at)microsoft.com',
 'HTTP_HOST' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)',
 'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.cleverlifehacks.com Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.cleverlifehacks.com',
 'SERVER_ADDR' => '216.155.156.110',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '40.77.167.133',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@cleverlifehacks.com',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '8866',
 'REDIRECT_URL' => '/girl-diy-23-smart-makeup-life-hacks-for-perfect-beauty-makeup-tutorial-makeup-hacks-by-t-studio/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1553354240.683,
 'REQUEST_TIME' => 1553354240,
);

Profiler Initiaded0.0000 ms20435 kB
Profiler Noise0.0060 ms20435 kB
Profiler Stopped767.9219 ms37469 kB
0.3181 [ms]
SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
0.1061 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
0.8900 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
0.3691 [ms]
SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
0.2060 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
0.1271 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
0.1111 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
0.1240 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
0.1991 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
0.2151 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
0.1540 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-allow-users' LIMIT 1;
0.1290 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-replace' LIMIT 1;
0.1581 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
0.1011 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
0.2069 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.0811 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
0.0792 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
0.0699 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
0.3140 [ms]
SHOW FULL COLUMNS FROM `lifehacks_options`;
0.7939 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:17:{i:1553353486;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"7f1990d7281b79946288c472ace1cf41\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";s:1:\"1\";}s:8:\"interval\";i:9150;}}}i:1553353890;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1553357960;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553362619;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553363951;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553364807;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553364808;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553365564;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553368408;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553368692;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553371641;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553373887;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553378715;a:1:{s:37:\"puc_cron_check_updates-wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553380331;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553382679;a:1:{s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553425879;a:1:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.5839 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:18:{i:1553353486;a:1:{s:14:\"wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"7f1990d7281b79946288c472ace1cf41\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:16:\"wp-auto-poster-1\";s:4:\"args\";a:1:{s:7:\"Ruleset\";s:1:\"1\";}s:8:\"interval\";i:9150;}}}i:1553353890;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1553354300;a:1:{s:25:\"_cron_comet_cache_cleanup\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}i:1553357960;a:1:{s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553362619;a:1:{s:39:\"check_plugin_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553363951;a:1:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553364807;a:2:{s:39:\"check_plugin_updates-video-blogster-pro\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553364808;a:2:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553365564;a:1:{s:19:\"wpseo-reindex-links\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553368408;a:1:{s:13:\"sm_ping_daily\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553368692;a:1:{s:15:\"ao_cachechecker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553371641;a:1:{s:40:\"check_plugin_updates-ad-overlay-anything\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553373887;a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}i:1553378715;a:1:{s:37:\"puc_cron_check_updates-wp-auto-poster\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553380331;a:1:{s:41:\"puc_cron_check_updates-video-link-checker\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553382679;a:1:{s:20:\"video_blogster_Check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:22:\"video_blogster_checker\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}i:1553425879;a:1:{s:23:\"video_blogster_Schedule\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:24:\"video_blogster_scheduler\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}'
WHERE `option_name` = 'cron';
0.7160 [ms]
UPDATE `lifehacks_options` SET `option_value` =
'a:104:{s:7:\"version\";s:6:\"170220\";s:8:\"welcomed\";s:1:\"0\";s:11:\"crons_setup\";s:10:\"1553354240\";s:24:\"crons_setup_on_namespace\";s:34:\"WebSharks\\CometCache\\Traits\\Plugin\";s:39:\"crons_setup_with_cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:32:\"crons_setup_on_wp_with_schedules\";s:40:\"e7e5f00090e88a9469239485612dbfc78b61316b\";s:6:\"enable\";s:1:\"1\";s:16:\"debugging_enable\";s:1:\"1\";s:8:\"base_dir\";s:17:\"cache/comet-cache\";s:13:\"cache_max_age\";s:6:\"7
days\";s:44:\"cache_max_age_disable_if_load_average_is_gte\";s:0:\"\";s:22:\"cache_cleanup_schedule\";s:6:\"hourly\";s:27:\"change_notifications_enable\";s:1:\"1\";s:28:\"cache_clear_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:36:\"cache_clear_admin_bar_options_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:22:\"cache_clear_cdn_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_opcache_enable\";s:1:\"0\";s:26:\"cache_clear_s2clean_enable\";s:1:\"0\";s:21:\"cache_clear_eval_code\";s:0:\"\";s:16:\"cache_clear_urls\";s:0:\"\";s:29:\"cache_clear_transients_enable\";s:1:\"0\";s:28:\"cache_clear_xml_feeds_enable\";s:1:\"1\";s:31:\"cache_clear_xml_sitemaps_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_xml_sitemap_patterns\";s:14:\"/sitemap**.xml\";s:28:\"cache_clear_home_page_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_posts_page_enable\";s:1:\"1\";s:35:\"cache_clear_custom_post_type_enable\";s:1:\"1\";s:30:\"cache_clear_author_page_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_category_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_term_post_tag_enable\";s:1:\"1\";s:29:\"cache_clear_term_other_enable\";s:1:\"1\";s:32:\"cache_clear_date_archives_enable\";s:1:\"1\";s:23:\"allow_client_side_cache\";s:1:\"0\";s:14:\"when_logged_in\";s:1:\"0\";s:12:\"get_requests\";s:1:\"0\";s:23:\"ignore_get_request_vars\";s:5:\"utm_*\";s:12:\"feeds_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_404_requests\";s:1:\"0\";s:18:\"cache_nonce_values\";s:1:\"0\";s:33:\"cache_nonce_values_when_logged_in\";s:1:\"1\";s:13:\"exclude_hosts\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_uris\";s:0:\"\";s:24:\"exclude_client_side_uris\";s:0:\"\";s:12:\"exclude_refs\";s:0:\"\";s:14:\"exclude_agents\";s:13:\"w3c_validator\";s:12:\"version_salt\";s:0:\"\";s:20:\"mobile_adaptive_salt\";s:36:\"os.name
+ device.type +
browser.name\";s:27:\"mobile_adaptive_salt_enable\";s:1:\"0\";s:24:\"ua_info_last_data_update\";s:1:\"0\";s:12:\"htmlc_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htmlc_css_exclusions\";s:34:\"id=\'rs-plugin-settings-inline-css\'\";s:19:\"htmlc_js_exclusions\";s:5:\".php?\";s:20:\"htmlc_uri_exclusions\";s:0:\"\";s:27:\"htmlc_cache_expiration_time\";s:7:\"14
days\";s:36:\"htmlc_compress_combine_head_body_css\";s:1:\"1\";s:30:\"htmlc_compress_combine_head_js\";s:1:\"1\";s:32:\"htmlc_compress_combine_footer_js\";s:1:\"1\";s:36:\"htmlc_compress_combine_remote_css_js\";s:1:\"1\";s:29:\"htmlc_compress_inline_js_code\";s:1:\"1\";s:23:\"htmlc_compress_css_code\";s:1:\"1\";s:22:\"htmlc_compress_js_code\";s:1:\"1\";s:24:\"htmlc_compress_html_code\";s:1:\"1\";s:27:\"htmlc_amp_exclusions_enable\";s:1:\"1\";s:20:\"htmlc_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:17:\"auto_cache_enable\";s:1:\"0\";s:19:\"auto_cache_max_time\";s:3:\"900\";s:16:\"auto_cache_delay\";s:3:\"500\";s:22:\"auto_cache_sitemap_url\";s:11:\"sitemap.xml\";s:26:\"auto_cache_ms_children_too\";s:1:\"0\";s:21:\"auto_cache_other_urls\";s:0:\"\";s:21:\"auto_cache_user_agent\";s:9:\"WordPress\";s:31:\"htaccess_browser_caching_enable\";s:1:\"0\";s:20:\"htaccess_gzip_enable\";s:1:\"0\";s:32:\"htaccess_enforce_exact_host_name\";s:1:\"0\";s:31:\"htaccess_enforce_canonical_urls\";s:1:\"0\";s:36:\"htaccess_access_control_allow_origin\";s:1:\"0\";s:10:\"cdn_enable\";s:1:\"0\";s:8:\"cdn_host\";s:0:\"\";s:9:\"cdn_hosts\";s:0:\"\";s:20:\"cdn_invalidation_var\";s:2:\"iv\";s:24:\"cdn_invalidation_counter\";s:1:\"1\";s:12:\"cdn_over_ssl\";s:1:\"0\";s:18:\"cdn_when_logged_in\";s:1:\"0\";s:26:\"cdn_whitelisted_extensions\";s:0:\"\";s:26:\"cdn_blacklisted_extensions\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_whitelisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:28:\"cdn_blacklisted_uri_patterns\";s:0:\"\";s:12:\"stats_enable\";s:1:\"1\";s:22:\"stats_admin_bar_enable\";s:1:\"1\";s:26:\"stats_admin_bar_roles_caps\";s:0:\"\";s:36:\"dir_stats_auto_refresh_max_resources\";s:4:\"1500\";s:22:\"dir_stats_refresh_time\";s:10:\"15
minutes\";s:22:\"dir_stats_history_days\";s:2:\"30\";s:16:\"pro_update_check\";s:1:\"1\";s:23:\"pro_update_check_stable\";s:1:\"1\";s:21:\"last_pro_update_check\";s:1:\"0\";s:18:\"latest_pro_version\";s:6:\"170220\";s:18:\"latest_pro_package\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_username\";s:0:\"\";s:19:\"pro_update_password\";s:0:\"\";s:22:\"pro_auto_update_enable\";s:1:\"0\";s:18:\"last_pro_stats_log\";s:1:\"0\";s:21:\"uninstall_on_deletion\";s:1:\"0\";}',
`autoload` = 'no' WHERE `option_name` = 'comet_cache_options';
0.2379 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
0.0849 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
1.9019 [ms]

		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM lifehacks_posts
		WHERE post_name IN ('girl-diy-23-smart-makeup-life-hacks-for-perfect-beauty-makeup-tutorial-makeup-hacks-by-t-studio')
		AND post_type IN ('page','attachment')
	;
1.3340 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name =
'girl-diy-23-smart-makeup-life-hacks-for-perfect-beauty-makeup-tutorial-makeup-hacks-by-t-studio' AND lifehacks_posts.post_type = 'post' ORDER BY
lifehacks_posts.post_date DESC ;
5.9500 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (23944) ORDER BY t.name ASC ;
0.9220 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23944) ORDER BY meta_id ASC;
0.2120 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
0.1819 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_repeat_ad' LIMIT 1;
0.1781 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
0.1662 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
0.0720 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
0.1340 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1' LIMIT 1;
0.1922 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
0.0741 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
0.0701 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
0.0689 [ms]
SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_random_status' LIMIT 1;
0.1070 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23946 LIMIT 1;
0.1109 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23946) ORDER BY meta_id ASC;
0.2010 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
0.1941 [ms]
SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.3078 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
0.2899 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
0.2730 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
0.1490 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
0.3340 [ms]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id
INNER JOIN lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN
(23944) ORDER BY t.name ASC ;
0.0861 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (1) ORDER BY meta_id ASC;
0.1280 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23944;
0.1059 [ms]
SELECT COUNT(*) FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23944 AND (rating_ip = '623f32a8dfa639251733c8aeebaf00ba' OR rating_ip = '40.77.167.133');
0.4799 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_name = '843650ab2ee789ec4f4265f6a09b0fd2' AND
lifehacks_posts.post_type = 'oembed_cache' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC ;
0.3200 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_aoa WHERE status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
0.1590 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,1 ) ;
61.8229 [ms]
SELECT  lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID NOT IN (23944) AND ( 
 lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,95)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3;
0.1819 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (14768,22376,23061);
0.1252 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23944;
0.5591 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (14768) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3779 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14768) ORDER BY meta_id ASC;
0.7629 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (14768) ORDER BY
t.name ASC ;
2.2161 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (14768) ORDER BY
t.name ASC ;
0.2661 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(13724,16132,24505,24506,19079,24502,24503,2204,367,14693,16134,662,73,23680,14708,353,16431,17020,15073,1638,1915,23678,21385,24504,18943,2995,24451,130,181,14946,1133,18942,229,16133)
ORDER BY meta_id ASC;
0.1571 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14770 LIMIT 1;
0.1621 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14770) ORDER BY meta_id ASC;
0.4890 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (22376) ORDER
BY t.name ASC ;
0.4230 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22376) ORDER BY meta_id ASC;
0.6990 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (22376) ORDER BY
t.name ASC ;
0.8979 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (22376) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1662 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(3266,23795,3276,28022,619,18511,23889,28021,27723,1652,27770,28622,27974) ORDER BY meta_id ASC;
0.1519 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 22378 LIMIT 1;
0.1590 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (22378) ORDER BY meta_id ASC;
0.4630 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (23061) ORDER
BY t.name ASC ;
0.3140 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23061) ORDER BY meta_id ASC;
0.4501 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (23061) ORDER BY
t.name ASC ;
0.5169 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (23061) ORDER BY
t.name ASC ;
0.1051 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (19449,21939,14483,31373,31374,14565,3966,237) ORDER BY meta_id ASC;
0.1040 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 23063 LIMIT 1;
0.1009 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (23063) ORDER BY meta_id ASC;
1.2500 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23944 AND
comment_parent = 0 ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.1600 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(220127,220123,220132,220141,220122,220102,220108,220138,220111,220099,220120,220140,220114,220100,220124,220118,220121,220139,220126);
0.3109 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23944 AND comment_parent IN (
220127,220123,220132,220141,220122,220102,220108,220138,220111,220099,220120,220140,220114,220100,220124,220118,220121,220139,220126 ) ORDER BY
lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
0.1631 [ms]
SELECT lifehacks_comments.* FROM lifehacks_comments WHERE comment_ID IN
(220131,220130,220137,220129,220136,220135,220134,220128,220101,220113,220133,220125,220117,220116,220115,220110,220109,220112,220119,220107,220106,220105,220104,220103);
0.2310 [ms]
SELECT lifehacks_comments.comment_ID FROM lifehacks_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 23944 AND comment_parent IN (
220131,220130,220137,220129,220136,220135,220134,220128,220101,220113,220133,220125,220117,220116,220115,220110,220109,220112,220119,220107,220106,220105,220104,220103
) ORDER BY lifehacks_comments.comment_date_gmt ASC, lifehacks_comments.comment_ID ASC ;
5.1811 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
0.0491 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.2251 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (24964,24961,24954,24951,24948);
2.7659 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (24948, 24951, 24954, 24961, 24964) ORDER BY t.name ASC ;
0.5379 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24948,24951,24954,24961,24964) ORDER BY meta_id ASC;
0.0989 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23944;
0.1450 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 24966 LIMIT 1;
0.1502 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24966) ORDER BY meta_id ASC;
0.1101 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 24963 LIMIT 1;
0.1090 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24963) ORDER BY meta_id ASC;
0.1030 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 24956 LIMIT 1;
0.1059 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24956) ORDER BY meta_id ASC;
0.1042 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 24953 LIMIT 1;
0.1061 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24953) ORDER BY meta_id ASC;
0.1030 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 24950 LIMIT 1;
0.1049 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (24950) ORDER BY meta_id ASC;
48.7840 [ms]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
0.0710 [ms]
SELECT FOUND_ROWS();
0.2949 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
3.2258 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
0.9770 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
0.1059 [ms]
SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 23944;
0.1168 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
0.1190 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
0.1221 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
0.1090 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
0.1152 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
0.1118 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
0.1111 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
0.1111 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
0.1090 [ms]
SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
0.1121 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
26.5870 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.2320 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(14517,14735,386,14947,2961,2920,13554,349,193,13305,532,123,12618,1720,13557,13453,352,20855,180,20654,867,378,422,283,564,13016) ORDER BY meta_id
ASC;
367.0690 [ms]
SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
0.2391 [ms]
SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,983,3055,4071);
2.6360 [ms]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4071, 4447) ORDER BY t.name ASC ;
1.3421 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4071,4447) ORDER BY meta_id ASC;
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 98 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
NoticeOnly variables should be passed by reference on line 326 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/option-tree/ot-loader.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxTabs has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-tabs.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxVideo has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-video.php
DeprecatedMethods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AlxPosts has a deprecated constructor on line 14 in file /home/domains/cleverlifehacks.com/htdocs/wp-content/themes/hueman-master/functions/widgets/alx-posts.php